Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.424  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

DE ERFDELING
De weduwe Aelmans sleet haar laatste levensjaar in haar huis aan het Cleen Broeck. Kort na de brand van 1718 stierf zij. Zoon Jan zou haar spoedig in het graf volgen. Het is niet meer mogelijk een afdoende reconstructie van de boerderij van wijlen Thijs Aelmans te geven. Het cijnsregister uit 1705 spreekt zelfs van twee hofsteden, wat ons ertoe aanzet te veronderstellen dat de brouwerij was gevestigd in een van beide huizen. De boomgaard was voorheen kerkelijk bezit geweest. Een zogenaamde scheydt ende deylinghe is niet meer voorhanden, maar uit latere gegevens kunnen we min of meer nagaan hoe de verdeling is geweest.
Evenals het akkerland werd de boerderij, bestaande uit huis, schuur, stallingen, brouwhuis, moestuin en boomgaard, ongeveer 5/4 morgen groot, verdeeld in vijf partijen. Marie Aelmans (1670-ca.1732) heeft toen tegen betaling afstand gedaan van haar aandeel in huis en hof. Haar akker in het Tegelarijeveld werd verkocht aan de koster. Marie was sinds april 1690 in eerste huwelijk getrouwd met Nijss Nijssen en boerde sindsdien op Steynenhof* in Leeuwen. In 1707 hertrouwde Marie met Willem Willems, zoon van de Borgh.
Het deel van Jan Aelmans zlgr., sekere huysplaetse mit bijgehoorige erven en daerop staenden timmer werd in oktober 1719 verkocht aan buurman Houb Houben en Alida Essers. De aankopers gingen daarop bij de pastoor een lening aan van 50 pattacons.
Neulke Aelmans (1676-1747) trouwde rond 1705 met Areth Crompvoets (1668-1740), zoon van Maes Crompvoets en Fycke Hansen. Van de boerderij erfden zij een huysplaetse ofte boomgaert mit die daerop staende boomes. Het echtpaar woonde in de beekstraat" aan het Cleen-Broeck in het huis, dat Areth van zijn ouders had geërfd. Het duurde tot november 1729 voordat zij afstand deden van hun erfdeel in de Moeshoven voor 39 pattacons aan Christiaan Schiffers. Deze verkoop moet door de erven Peters zijn beschud, zoals blijkt uit de grootte van hun huis en hof in later jaren: volgens meting uit 1786 ruim 93 roeden.

Naast elkaar lagen hier de erven van wijlen Peter van der Velden, Houb Houben, Derick Aelmans, Peter Peters en Aret Crompvoets.

PETERS
Peter Peters was voor 1694 getrouwd met Agnes Aelmans (1672-1753). Aanvankelijk woonde het gezin tegenover het Cleen Broeck in het huis van Thijs Thijssen. Dat duurde tot 1711. Dan werd Peter hier genoemd aan de Eyermert. Peter Gelen was in juli 1670 in Asenray geboren als zoon van Geel Tissen en Catharina Peters. Ook werd hij wel eens Peter Thijsen genoemd, maar naderhand heeft de naam Peters zich doorgezet. De nakomelingen van zijn broer Thijs Gieten bleven in Asenray wonen onder de naam Thijssen. Beiden, Thijs en Peter, waren zoons van eenzelfde ouderpaar en we zien hoe hier vrij laat twee verschillende familienamen zijn ontstaan. Peter verkocht zijn erfdeel te Asenray in 1718 aan Gerard Claessen.
Peter Peters en Agnes Aelmans beleenden in 1720 bij Dierich Petit hun onlangs getimmerde huis met 111 pattacons, o.a. om daarmee de mede-erfgenamen te betalen. Dit zou betekenen, dat het hier om meer gaat dan alleen hun erfdeel. Peter stierf in 1727/28, waarna de weduwe Neesken Aelmans hier nog gewoond heeft tot haar overlijden in 1753. (Alweer volgens de voogdgedingen, maar in het begraafboek komen we in die jaren geen weduwe Peters tegen.) Bijna de helft van huize Aelmans ging uiteindelijk over op de erven Peters.
Matthijs Peters en Sophia Beeck kochten in 1754 het huis voor 36 pattacons en de last van nog eens 100 pattacons aan Petit. De bode Joost Coenen trad bij de overdracht op namens de verkopers. Cornelia Peters woonde met haar man Gelis Pijls in Buggenum. Broer Jan was getrouwd met Margarita Schrijnwerckers, terwijl Matthijs Hendrix genoemd werd als erfgenaam van Allegonda Peters (1694-1734).
In 1778 was hier opnieuw sprake van twee huizen. We zijn een generatie verder en zoon Jan, getrouwd met Joanna Albers doet afstand van zijn erfdeel in twee huizen en akkerland ten behoeve van zijn broers Willem en Hendrick Peters voor 200 pattacons.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.424  

Eerste  Vorige  419 420 421 422 423 424 425 426 427 428   Volgende  Laatste