Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.426  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

 Sinds kort hadden zij toen bij hem enig akkerland gepacht. De halfwinningsvruchten zouden bij wijze van afbetaling bij de rentgelder (=Petit) ingeschuurd worden, indien het echtpaar in gebreke mocht blijven. Hoeveel akkerland Dirck in pacht had genomen is niet duidelijk. Rijk is hij er niet van geworden. Integendeel, de welvaart van zijn ouders heeft hij niet kunnen vasthouden. Hier geldt, dat elke generatie voor zijn eigen heil moest opkomen.
Drie kinderen werden naderhand genoemd: Oelitien, getrouwd met Joseph Thissen, Catharina en Thijs Aelmans. In 1757 droeg de 85-jarige man huis en akkers in pacht over aan zijn zoon in ruil voor oppassing, zowel in ziekte als gezondheid, en een maandelijks zakgeld van 10 schellingen tot aan zijn overlijden. Thijs mocht na de dood van zijn vader hiervoor geen aanspraak maken bij de erfdeling ten nadele van zijn zusters. Alles zou dan eerlijk in drie partijen verdeeld worden. Al die tijd mocht Thijs gebruik maken van de hele huisinventaris, van de twee koeien, het paard, de kar, ploeg enz. Hij beloofde alles in goede staat te onderhouden. Maar het huis stond er vervallen bij en was nog steeds belast met genoemde hypotheek bij Petit. Verder liep er nog een lening van 25 pattacons op een halve morgen akkerland op de Donderberg.
Het profijt voor Matthijs was niet meer dan een bagatelle, terwijl hij verder niets van zijn eigen had. Zo bleef er weinig over om zijn vader, die steeds meer verzorging nodig had, naar behoren te onderhouden. Derhalve beleende de hoogbejaarde man in 1766 andermaal huis en akker, om uit de geldzorgen te geraken.

THIJS AELMANS
Genealogisch werd de stam Aelmans in Maasniel voortgezet door Thijs Aelmans. In de veertiger jaren was hij deken van de schutten van Sint-Joris. In 1744 kwamen de jonggezellen in opspraak vanwege hun gedrag tijdens de processie op kermiszondag.

Het proces, dat hierop volgde, sleepte zich nog jaren voort, waardoor de schutterij in grote financiële moeilijkheden geraakte. Thijs Aelmans trouwde in april 1751 met Gertrudis Gubbels. Van de zes kinderen bleven alleen de zoons Jan (1752-1818) en Hendrick (1764-1835) in leven om de familienaam voort te zetten. Matthijs stierf twee jaar na het overlijden van zijn vader in maart 1769, waarna de weduwe in april 1771 hertrouwde met Hendrick Janssens (+1781). Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. Gertrudis Aelmans(!) stierf in augustus 1783.
Terwijl zijn broer in Roermond als knecht ging werken, bleef Jan Aelmans in het huis aan de Eyermert wonen. Hij trouwde met Maria Heuts (1755-1812), dochter van Fridus Heuts en Judith Janssen uit Swalmen. Nog in 1786 stond het huis op naam van Jan en Hendrick Aelmans, ieder voor de helft. Maar bij de verkoop, bijna twintig jaar later, blijkt ook hun tante Catharina nog rechten op het huis te hebben. De vrouw was in juli 1776 getrouwd met Joes Bongaerts. Nu blijkt Catharina (voor 1791) te zijn hertrouwd met Hendrick Schoenmakers en woonde bij de verkoop in 1804 te Vlodrop. Tot zolang had Jan Aelmans hier gewoond met vrouw en kinderen.
Willem Peters, timmerman van beroep, nam de hypotheek van 200 pattacons over, waarmee het huis sedert 1719 was belast. Daarmee verwierf hij een bouwvallig huis met de schuur, stal en moestuin en een akker op de Donderberg. Vanwege de akker waren ook de kinderen van wijlen Aldegonda Aelmans en Josef Thissen in de verkoop berechtigd, te weten Dirck Thissen en zijn zuster Gertruy, getrouwd met Martin Komes.
Met de verkoop in 1804 komt een einde aan anderhalve eeuw wel en wee van de familie Aelmans aan de Eyermert. Waarschijnlijk werd kort daarop het huis afgebroken. De grond werd omgespit en als tuin in gebruik genomen.
Willem Peters (1778-1836) was een zoon van buurman Hendrick Peters. In 1804 vertrok hij naar Herten, waar hij naderhand een timmermanswerkplaats begon. Rond 1840 stond de tuin met het aangrenzende huis (samen 27.75 are) op naam van Jan Peters.
(zie ook: J.Schreurs in Jaarboek '90 v.d. H.V.R., blz.144.)


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.426  

Eerste  Vorige  421 422 423 424 425 426 427 428 429 430   Volgende  Laatste