Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.415  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Dat schepen Thomassen in 1683 nog beslag liet leggen op de pacht van Kloostershof (wegens een onrechtmatig arrest door de abdis op zijn paard en kar), mocht geen hinder zijn voor een huwelijk tussen Sill, de pachterszoon, en Catharina Thomassen drie jaar later.
Broer Dirck ("1658) getuigde in 1710 nog over de pachtjaren van zijn vader op Kloostershof. Maar dat is ook alles, wat van hem bekend is. Zijn zus, Catharina Janssen, trouwde in eerste huwelijk met Hendrick Leenen (uit Herten). In 1710 trad Jan Thijssen op als stiefvader van Jan en Ida Leenen. Uit dit tweede huwelijk te Herten zijn o.a. Agatha, Mechteld en Hendrick Thissen geboren. Naderhand nam Jan plaats in de schepenbank van Heden, Me- rum en Ool.
Hoewel de kinderen Jansen met aanverwanten in 1699 en 1711 nog genoemd worden, is het voorlopig nog niet mogelijk een stamboom hiervan op te stellen.

DE KINDEREN NIJSSEN
Maes Nijssen en Neesken Hommen woonden als pachters op Overen in Sint- Odiliënberg. Daar werden achtereenvolgens geboren (Jacob en Barbara), Willem, Nijss en Catharina. Omstreeks 1665 verhuisde het gezin naar de Wijer* achter Maasniel, waar zoon Hendrick en dochter Jenneke werden geboren. De weduwe Nijssen hertrouwde in februari 1678 met Herman Gerets. Hij nam de halfwinning op de pachthof van de kartuizers over. Dat duurde tot 1693, toen het echtpaar naar Kloostershof aan het Gebroek verhuisde. Neesken Hommen stierf met kerstmis 1701. Enkele kinderen vinden we dan terug op pachtboerderijen in de buurt.
Barbara Nijssen trouwde in mei 1686 met Wilhelm van Kessel, zoon van Tilman. Twee jaar later kochten zij van de erfgenamen Hommen de boomgaard aan de overkant van de straat naast de boerderij van Corst Reynders. Hier bouwden zij hun huis en begon Wilhelm een smidse*. Reeds in 1689 hertrouwde hij met Mechel Hoets.
Willem Nijssen (1660-ca.1720) trouwde omstreeks 1700 met Catharina Haewinckels uit Swalmen, weduwe van Frenck Frencken en van Peter Hendricx. Het echtpaar nam de Cornelishof* in Asenray in halfwinning.

Nijss Nijssen (1662-ca.1705) trouwde met Maria Aelmans, herbergiersdochter. Het echtpaar nam omstreeks 1695 Steynenhof* te Leeuwen in halfwinning. Hier woonde later hun zoon Maes Nijssen.
Waarschijnlijk heeft Willem in eerste huwelijk in Ool gewoond. Zijn eerste vrouw is niet met name bekend. Zijn dochter Gertrudis trouwde naderhand met Hendrick Thomassen uit Asenray.
Catharina Nijssen (1664-1739) trouwde in mei 1690 met Jacob Bremmers. Het echtpaar woonde links naast de kerkhofmuur. Daar voerden zij tevens een herberg. In 1715 hertrouwde de weduwe Bremmers met Merten Versteeghen aan Vaesgensbrug, schepen te Maasniel. In september van dat jaar werden de huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen beide echtelieden. De herberg in het dorp, inclusief de beesten, het huis- en akkergerei verhuurde de vrouw aan haar schoonzoon Hendrick van der Linden uit Melick.
Jenneke Nijssen (1669-1739) nam met haar man Syll Syllen omstreeks 1703 de halfwinning op Kloostershof over van haar stiefvader. Naderhand boerden zij op de Beeckerhof te Swalmen.

JACOB NIJSSEN
Voorlopig stond de herberg aan de SintLaurensmert voor de helft op naam van Jacob Nijssen, te weten het huis met brouwhuis en de halve moestuin. Het ander deel, bestaande uit schuur en de halve hof, verwierf hij eerst jaren later, waarschijnlijk in 1712. Toen trof hij een vergelijk met zijn broers en zussen over het erfdeel dat aan hun ouders was toegevallen. Ook had hij twee akkers op het Tegelarijeveld en nog twee morgen turfbaard op de Mouthagen verworven uit erfenis van zijn grootmoeder.
In november 1685 was hij getrouwd met Anna Beeck, 25-jarige dochter van Gelis van Oost en Bertha Schrijvers uit Leeuwen. Anna erfde eveneens nog enkele akkers in het Tegelarijeveld. Het echtpaar kreeg tien kinderen. Aanvankelijk woonden zij in de herberg op de markt en brouwde Jacob hier zijn eigen bier.
Vanaf 1694 verhuurde hij de herberg aan zijn neef Sill Janssen voor ruim 16 rijksdaalders per jaar. Zelf ging hij toen boeren op de Wijerhof. Toen Sill de huurschuld liet oplopen en niet tot betaling ervan bereid bleek te zijn, werd de pacht in 1700 opgezegd.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.415  

Eerste  Vorige  410 411 412 413 414 415 416 417 418 419   Volgende  Laatste