Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.418  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

HENDRICK REULEN
In 1730 stond herberg In Sint-Laurens op naam van Hendrick Reulen, weduwnaar van Jenne Thomassen en nu hertrouwd met Maria Agnes Geurts. Het huis behoorde tevens voor de helft aan de kinderen van wijlen Jenneke met Stoffer Timmermans, waarvan Hendrick Reulen dus stiefvader was. In het testament, dat het echtpaar Reulen in februari 1725 had opgesteld, staat het huis op de markt niet vermeld, evenmin in het naschrift van twee jaar later. Toen ging het om alletgheene sij sullen commen te werven aen erffgoederen, waarmee zij ongetwijfeld doelden op de aankoop van deze herberg. Het armengeld van deze overdracht komt voor in de jaarrekening van de armenmeester over 1725/26, te weten: 10 gulden en 6 stuivers. Dat betekent in dit geval, dat de koopprijs ruim 1000 gulden bedroeg, ofwel 320 pattacons. De verkoop staat niet geregistreerd in de overdrachtsprotocollen.
In oktober 1727 leenden Hendrick en Jenneke liefst 100 pattacons van zoon Albert Timmermans. Tien jaar later werd het geld door Jan van Dael als stiefvader van Alberts kinderen teruggevorderd.
"Sint-Laurens" stond voor de helft op naam van Jennekes kinderen, maar Hendrick Reulen behield het tochtrecht over de herberg. Nu gebeurde het evenwel, dat huis, schuur en stalling in 1735 door een bedroefd ongeluk tot de grond toe afbrandde. Het brouwhuis bleef daarbij gespaard. Hendrick kocht de hele zaak op van de erfgenamen Timmermans voor 150 rijksdaalders bij Daniël Griffing uit Roermond om daarmee de boerderij nieuw te kunnen opbouwen.
Van nu af bleef de boerderij ruim een halve eeuw in handen van de familie Reulen. Het huwelijk met Jenne Thomassen was kinderloos gebleven. Uit het tweede huwelijk van Hendrick Reulen met Agnes Geurts werden o.a. geboren: Joes (ca.1730), Reyner (1736) en Gertrudis Reulen (1742). Wanneer met de bierbrouwerij gestopt werd, is niet bekend. Er werd in elk geval na de brand van 1735 geen melding meer van gemaakt.

Hendrick stierf in maart 1745. De rouwperiode was kort. Precies vier maanden later hertrouwde Agnes Geurts met Wilhelm Muysers (+1759). Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren: Catharina- Elisabeth en Anna-Catharina Musers. In 1763 was er sprake van de herberg van de weduwe Muysers. De biertap heeft al die tijd dus toch niet stil gestaan.


In Sint-Laurens (1) van de wed. Hommen en de herberg van wed. Aelmans (2) met brouwhuis. Handmerken van boven naar beneden: Coen Hommen en Maes Nijssen in 1669, Sill Jansen in 1686; Dirck Aelmans in 1661, Thijs Aelmans in 1680 en Dirck Aelmans 1719.

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.418  

Eerste  Vorige  413 414 415 416 417 418 419 420 421 422   Volgende  Laatste