Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.412  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

SLOT
Hier zou ons verhaal eindigen, ware het niet dat de historie zelf voor een aardiger slot zorgde. Jan Janssen was in zijn jongensjaren verliefd geweest op Ida Nijssen, herbergiersdochter. Hij was 15, zij was 16 toen ze beiden vriendschap sloten en beloofden later met elkaar te trouwen. In maart 1785 waren beiden dan ook in ondertrouw gegaan. Maar toen maakte Jan kennis met Catharina Slangen uit Linne. Met haar wilde hij trouwen en met geen ander. Aan de pastoor vroeg hij nu hem een vrijbrief te geven, zodat hij alsnog met zijn nieuwe liefde in het huwelijk kon treden. De priester weigerde en Jan werd aangeklaagd wegens het verbreken van de trouwbelofte.

Uiteindelijk trouwde hij toch met Catharina Slangen (1764-1808), ondanks een laatste poging van Ida om hem alsnog voor zich te winnen. Toen haar tranen gedroogd waren, trouwde zij een jaar later met Jacob Gubbels.
Omdat Jan Janssen in 1785 nog minderjarig was en zijn beide ouders reeds overleden waren, werd hij destijds voor het gericht vertegenwoordigd door zijn grootvader. En dat was Gelis Sillen, weduwnaar van Anna Thomassen!
Schaerbroekskenshuis was dus toch in handen gekomen van de erfgenamen van Lysbeth Poohlen. Wijlen Jacob Janssen was in september 1762 namelijk getrouwd met Anna Sillen, zijn achternicht. De verwantschap ging terug op hun beider voorouders Maes Crompvoets en Sophia Hansen, tevens de grootouders van wagensmid Joes Crompvoets.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.412  

Eerste  Vorige  407 408 409 410 411 412 413 414 415 416   Volgende  Laatste