Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.365  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Zij hadden het huis reeds in 1850 nieuw laten bouwen.
Thomas Wackers (1825-1909) trouwde in tweede huwelijk met Clara Hendriks. Van zijn ouders erfde hij de boerderij in Leeuwen. In 1860 telde men daar 9 koeien, 7 kalveren en 2 stieren.
Waarschijnlijk werd hier ook in het verleden de springstier gehouden, waar de boeren met hun koeien terecht konden. Een deel van het land ging over op zijn broer Andries (1816-1900). Deze bleef ongehuwd. Zijn bezittingen werden vererfd op Thomas Wackers, zodat deze tot de grootste grondeigenaren in de gemeente telde. Van 11 ha. in 1871 verdubbelde hij zijn grondbezit in enkele jaren tijds.

Hiertoe behoorde ook de boerderij van zijn eerste vrouw Margaretha Slangen (1836-1867) verderop in de straat. Huis, stal, tuin en akkers (samen 61 are) waren afkomstig van haar grootvader Caspar Linssen. In 1905 werd de boerderij in twee huizen opgedeeld.
De hofstede waar de burgemeester zelf woonde werd naderhand verbouwd. De grootste verandering vond plaats aan de straatzijde, waardoor de boerderij zijn gesloten vorm kreeg en door die van Leeuwen ook wel "kazerne" genoemd werd, maar meer nog als "De Hof" bekend stond. Na het overlijden van zijn broer werd het grondbezit uitgebreid tot 33 ha. De boerderij werd in 1910 verkocht.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.365  

Eerste  Vorige  360 361 362 363 364 365 366 367 368 369   Volgende  Laatste