Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.364  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Een maand later trouwde Thomas Versteegen met Maria Schrijvers (1747-1832), pachtersdochter van Leeuwen en jongste zus van Mattis. Thomas (1753-1815) was een zoon uit het tweede huwelijk van Andries Verstegen met Amelia Ingenhut, pachters op Muggenbroek. De boerderij aan de Kapel werd naderhand in halfwinning genomen door zijn broer Hendrick. De erfgenamen van baron van Oyen gaven de hoeve in juni 1783 in belening aan Thomas Versteegen en Maria Schrijvers. Het echtpaar verwierf voor 1320 pattacons in Franse kronen de boerderij, bestaande uit huis, stal, schuur, bakhuis en moestuin, - met de last het houten brugje over de beek te onderhouden- het mistrecht en de oogst van dat jaar, plus 14 morgen land.
Op de Cartes Figuratives uit 1786 staan op naam van Thomas Versteegen 35 morgen land, waarvan 28 morgen afkomstig van de pachthof te Leeuwen. Verder bezat hij nog de halve boerderij op de Gaesheuvel. Thomas werd in 1787 aangeslagen voor 9 koeien en 106 schapen. Voor de akkerwinning beschikte hij over drie paarden.

THOMAS WACKERS
Het echtpaar Verstegen kreeg twee dochters: Emelia (1784-1866) en Mechteld (1786-1868). De eerste trouwde met Severien Wackers (1786-1860), geboren op de Spick als zoon van Andries Wackers en Catharina Elisabeth Severijns.

Zes jaar lang, van 1843 tot 1849 was hij burgemeester van de gemeente Maasniel.
Het echtpaar kreeg vier kinderen: Andreas, Joannes, Maria en Thomas Wackers. Ook Mechteld Verstegen, die ongehuwd bleef, woonde tot haar overlijden op de boerderij in Leeuwen. In de bevolkingslijst van 1840 staan nog drie knechten en drie meiden alsmede een scheper ingeschreven als inwonend dienstvolk. Zijn grondbezit werd in 1855 gemeten op 11 ha., deels op de Spick. Van zijn schoonouders erfde Severien o.a. het huis op de Gaasheuvel, dat naderhand overging op Pieter Janssen. In 1845 stond nog ruim 15 ha. op naam van de erfgenamen Thomas Versteegen, in feite dus Severin Wackers. De hofstede zelf bestond toen uit huis met stal en plaats, een weide, enkele moestuinen en daarachter een kleine akker. Aanvankelijk lag hier nog een hopakker. Op de kaart van 1786 staat de boerderij getekend in L- vorm met nog een stalling tegenover de misthof. Die was naderhand duidelijk uitgebreid. In 1862 werd er opnieuw bijgebouwd.
Dochter Maria Catharina (1821-1863) trouwde in 1849 met Pieter Janssen van de Wijerhof. Bij de erfdeling van 1870 erfde het echtpaar o.a. het huis op de Gaasheuvel met nog 9 ha. landbouwgrond.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.364  

Eerste  Vorige  359 360 361 362 363 364 365 366 367 368   Volgende  Laatste