Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.361  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

In 1628 werd de boerderij van Puytelinck aangeslagen voor 23 bunder akkerland, en nog 8 morgen op naam van v.Stockum. In het bunderboek van 1681 werden de akkers, weiden, boomgaarden enz. van jonker Puytlinck afzonderlijk opgetekend, tesamen 51 morgen zware grond, 10 morgen half om half en bijna 30 morgen in het licht.
Meerdere percelen werden gedeeld met Steinenhof. Dat zou op een gemeenschappelijke oorsprong kunnen duiden; deels afkomstig van de Gemuyrden Hof die voorheen over de beek was gelegen aan het Luttelveld.

PEERDTS-JAN
Rond 1680 woonde Jan Kaumans ofwel Hamekers als pachter op Puytlingshof. Hij was in oktober 1663 getrouwd met Margaretha Jansen int Sandt. Hijzelf was afkomstig uit Campen en zijn vrouw uit Elmpt. Over het verdere levenslot van hun kinderen Mathia (1665) en Jan (1668) werd verder niets meer vernomen.
In de beestenschat van 1681 werd de pachter aangeslagen voor 16 koeien, 88 schapen en 5 bijen(korven). Tien jaar later ook nog de vier paarden. Maar toen woonde Jan Willems, ofwel Peerdts Jan, reeds enkele jaren op Puytlingshof. Hij was in eerste huwelijk getrouwd met Geertien Nijsen/Jansen, de weduwe Eggels. Haar voorzoon kwam later als knecht op de boerderij wonen. De vrouw stierf in maart 1700. Daarna hertrouwde Jan met Dirxken Geutsen, alias Stockmans. Haar naam kwamen we al tegen bij het droevig ongeval van Willem de paardeknecht. Het echtpaar bleef kinderloos. Voor het vele werk hadden zij zes knechten en twee meiden in dienst.
Rond 1700 ging de boerderij, bestaande uit bouwhof met schuur, stallen, boomgaard, kamp, akker- en weideland, over op jonker Seger Wilhelm van Oeyen d'AldenCrieckenbeeck. Sindsdien sprak men van de Jonker-Oyenhof.
In oktober 1725 maakten Jan Willems en zijn vrouw hun testament. Het jaar daarop moeten zij reeds overleden zijn, nadat Peerdts Jan de boerderij zo'n veertig jaar had gepacht.

Toen werd de boerderij verbeterd, waarbij o.a. een nieuwe bakoven werd gemetseld. Daarop nam Peter op den Boell de boerderij in beheer. Hij was getrouwd met Gertruydt Cuypers. Het echtpaar zou hier een kwart eeuw blijven wonen. Bij de doop van Zeger-Willem in maart 1742 trad Agnes Naus op als doopgetuige namens de zeer edele en zeer doorluchtige vrouwe Maria Agnes Oyen.

HENDRICK SCHRIJVERS
Sedert 1748 ongeveer woonde Gerard Schrijvers op de boerderij, nog voor zijn huwelijk met Agnes Naus. Na zijn overlijden in 1752 werd hij opgevolgd door zijn zoon Hendrick Schrijvers. Deze bleef ongehuwd, maar had wel een onwettig kind bij Maria van Melick. Hoewel Hendrick aanvankelijk bleef ontkennen de vader te zijn, werd hij door het Hof te Roermond verplicht tot verder levensonderhoud van het kind t.b.v. 300 pattacons. Hendrick jr. was daarmee niet meer gerechtigd in de erfdeling na het overlijden van zijn natuurlijke vader. Hendrick Schrijvers stierf in oktober 1766 als pachter op JonkerOyenhof. Zijn eigen akkerland, ruim acht morgen groot, ging in drie delen over op zijn broer Matthijs, zijn zus Maria en op het dochtertje van zijn zus Gertrudis, eerste huisvrouw van Dirck Neelen. Met deze akkers zouden zij borg staan voor genoemde alimentatie.
De overige bezittingen van wijlen Hendrick Schrijvers werden getaxeerd op 540 pattacon. De beesten werden geschat op ruim 400 pattacon. Te weten: een ruin, 2 merries en een veulen, 7 koeien, een stier, 3 runderen en 2 kalveren. Verder nog 87 schapen (volgens de beestenschat: 109), 4 kremen en 6 biggen. Men had zojuist nog drie varkens geslacht. Voor de akkerwinning beschikte de boer verder over drie lange en twee korte karren, twee ploegen met haam en klingen en twee eggen enz. Aan meubels stonden in huis o.a. een bedstede en drie bedden, een vliegenkast, waar het eten in werd bewaard, drie tafels en elf stoelen en nog een zetel. Zowel huisraad als beestenstapel stonden op naam van de pachter en had hijzelf meegenomen op de boerderij.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.361  

Eerste  Vorige  356 357 358 359 360 361 362 363 364 365   Volgende  Laatste