Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.217  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Tegelarijeveld met Schaerbroeckerland (S.) en land van de Tegelarije (T).

De belastingvrijheid betrof namelijk alleen maar de achttien morgen land, die door de stad in 1650 aan de kolonel waren overgedragen.
Over nog eens 41 morgen waren zij jarenlang hun bijdrage aan de landschat schuldig gebleven. Hierover zouden nog vele wrijvingen en ongemakken ontstaan.
De familie Bitot was al in 1698 van plan haar goederen onder Maasniel te verkopen, maar het duurde toch nog zes jaar, voordat de overdracht aan de weduwe Bosman plaats vond. De Tiechelrije bestond toen uit een huis met voorhof, grachten, wijers, schuur en stallen, bakhuis en brouwerij met het brouwgetouw, een moestuin, drie bunder weiland en over de leigraaf op Swalmer grond een boomgaard, ongeveer vijf bunder groot. In het Tichelerijeveld lagen nog negen bunder akkerland, bijna vijf bunder in het Mouthagerveld en 2½bunder op de Donderberg.

(kaart 51) Onder Asselt lag nog een akker aan de Reurstraete 10).
De grond bleef na de overdracht in 1650 wel nog belast met 2 paar hoender en 2 schellingen; jaarlijks te betalen met 39 stuivers aan de kartuizers. Voor zover bekend, werd het goed van deze cijns niet ontheven. De paters hadden tevens de zorg voor het schoonvegen van de leigraaf. De Tegelarije was voor den waterganek derhalve nog met een goudgulden belast. In 1703 werd evenwel gesteld, dat de pachter de leigraaf over de breedte van de boomgaard zelf moest vegen 11).

DE VOORHOF

In de jaren vijftig woonde het gezin van Hendrick van Schevendael in het huis van dhr. gouverneur. Mogelijk dezelfde Hendrick, die getrouwd was met Maria Scharli. Hun kinderen werden op de Tigeleria geboren.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.217  

Eerste  Vorige  212 213 214 215 216 217 218 219 220 221   Volgende  Laatste