Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.215  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

DE TEGELARIJE

"...seker stuck erve, genaempt de Tegellerije, bestaende in eenen seer morastigen grant, daargaen vuytgegraven ende waerinne meenighte stucken van steenen waeren te vinden, ende oversulcx tot geene de minste culture bequaem..."

Sedert de stichting midden 17 e eeuw nam De Tegelarije in de gemeente Maasniel een aparte plaats in en dat is in onze tijd letterlijk te nemen.
In mei 1750 verkocht het stadsbestuur van Roermond haar grond achter het dorp Neel, ongeveer zes bunder groot, aan Francois Bitot voor bijna drieduizend gulden. In vroeger tijden had de stad hier steenovens geplaatst en de grond afgegraven om er te tichelen*.

Naderhand was daar een sompige laagte overgebleven, helemaal verwilderd en bezaaid met steenresten en andere morselingen. Tot dien waren de Tiegellrije ka uilen van de stad verpacht aan Matthijs van Suchtelen, herbergier in het dorp 1).
Kolonel Bitot, getrouwd met Margaretha Mouton, was van plan hier een huis met voorhof te bouwen en de overige grond tot akkerland te cultiveren. Omdat hij als gouverneur van de stad zoveel goeds had gedaan voor de gemeente Maasniel ten tijde van de 80-jarige oorlog, verleende de vrijheer van Dalenbroek hem vele voorrechten, die tot dan toe alleen nog verbonden waren aan het huis De Thooren 2).
Aanvankelijk had de kolonel zijn oog laten vallen op dit vrij-adellijk goed onder Maasniel.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.215  

Eerste  Vorige  210 211 212 213 214 215 216 217 218 219   Volgende  Laatste