Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.212  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen
 

De Thooren : aanbouw uit 1836

 

Twee jaar na het overlijden van haar man vertrok de weduwe Geelen met haar twee kinderen naar Sint Odiliënberg.
Daarop kwam Jacob van Dael (18211877) als pachter op De Thooren wonen.
Hij was op 30-jarige leeftijd getrouwd met Helena Lucas (1825-1914). We noemen hier hun drie kinderen Gerard, Gatharina en Elisabeth. Ook Helena's moeder, Sophia Jansen (1796-1868), woonde hier in huis. Zij was een dochter uit het eerste huwelijk van wijlen Gatharina Slangen. Voor de akkerwinning beschikte de pachter over twee koeien en een trekos. Na het overlijden van haar man bleef de weduwe Helena Lucas op De Thooren wonen.
De oudste dochter Gatharina van Dael trouwde in 1883 met Jean Biermans uit Melick. Terwijl de weduwe Lucas tot haar overlijden als hoofdbewoonster werd vermeid, werd haar schoonzoon in de bevolkingslijsten molenaar genoemd.
Hij bediende toen de windgraanmolen, die in 1849 door Wilhelm Janssen op de Donderberg was gebouwd en daarna via Leonard Granen in eigendom was overgegaan op Jozef Biermans. In 1884 ging de molen over op (zijn zoon) Jean 41).


In een der schuren, oorspronkelijk als potstal gebouwd, werd een graan molen ingericht. De maalderij met twee molenstenen, koekenbreker en haverpletter werd electrisch aangedreven. In juni 1931 sloot de weduwe Biermans een brandverzekering af op het huis met stalling, varkenshokken, kippenhok, schuur en afdak. De schuur werd tevens gebruikt als stalling voor een vrachtauto 42).
Via de familie van Afferden ging De Thooren begin 20e eeuw over op pachter Biermans. De landerijen gingen over op meer andere personen, zodat het goed tot een hectare werd teruggebracht 43). Naderhand ging het geheel over op de familie Koenen uit Maastricht.

VERBOUWING

Op de kadasterkaart uit het begin van de vorige eeuw staat De Thooren ingetekend als een gesloten hoeve. Via het brugje over de beek passeert men onder twee oude kastanjebomen het toegangshek


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.212  

Eerste  Vorige  207 208 209 210 211 212 213 214 215 216   Volgende  Laatste