Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.175  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

LlNNERD FIJTEN

Het echtpaar Fijten kreeg (zover bekend is) vier kinderen: Jan (1721-1782), Matthias (1723-1743), Gertrudis (1725-1805) en Willem (1727-1744). In een proces uit 1723 werd Linnerd genoemd als halfman op Schaerbroeckerhoff. Daar moet hij dan gewoond hebben tot hij naar de Broekhin verhuisde.
Vanaf 1731 woonde Lenardt Fijten met vrouwen kinderen aan de Gebrande Wijer in het huis van dhr. de Winckel, die in datzelfde jaar werd uitgeschreven. Hier stierven achtereenvolgens de zoons Thijs en Willem. En in mei 1745 volgde Agnes Willems hen in het graf. Linnert hertrouwde in juni 1749 met Elisabeth van den Boseh.
Het jaar daarop werd een nieuwe pachtovereenkomst gesloten tussen de eigenaar van de Gebrande Wijer en zijn pachter Lenart Fijten.
De pachterswoning (tevens herberg) aan de Broekhin kwam men binnen via de keuken. Daarachter lag de kamer met de bedstee. In het zogenaamde stoefken stond de kachel met de pijpen en een tafel met drie stoelen. In de kelder stonden o.a. de (negen) biertonnen. Op zolder lagen het gerst, koren, boekweit en andere veldvruchten opgeslagen, zoals tarwe, erwten en bonen en weit. In de stal stonden 5 koeien en een kalf, 33 schapen, het paard, een lange en een korte kar, de ploeg en de eg. De pachter had in zijn schuur te Leeuwen nog ongedorste gerst en weit en een hoeveelheid stro. Alles volgens inventaris van januari 1767.

GARDENIERS

Philip Stocx was vernoemd naar zijn grootvader, Philips Rutten uit Leeuwen. Hoewel hij in het doopregister niet voorkomt, moet hij rond 1690 geboren zijn als zoon van Derick Stocx (van Nunem) en Anna Phlipsen. Hij was via zijn moeder verwant aan de stamhouders van de voormalige gemuyrden hoft. In september 1749 maakte hij -ziek te bed liggende- zijn testament. Hij is twee keer getrouwd geweest. In eerste huwelijk met Jenneke Pacht landt en vervolgens rnet Jen Rijckx, die hem overleefde.

Uit beide huwelijken werden meerdere kinderen geboren. Philip stierf in april 1752 op de Brandewijer. Daarna verhuisde de weduwe Stocx naar Leeuwen, waar zij het jaar daarop een huis kocht aan het Luttelveld.
Na het overlijden van Philip nam Jan Fijten zijn intrek als gardenier op de Brandewijer. Hij was getrouwd met Catharina Janssen. Zijn vader woonde toen nog steeds in het huis aan de heerbaan. Toen Jan Fijten in 1763 naar Leeuwen verhuisde, namen Peter Servaes en Beatrix Dollet hun intrek op de Gebrande Wijer. De pacht van het akkerland stond toen nog steeds op naam van Linnerd Fijten. In de beestenschat werd hij aangeslagen voor 5 koeien en 37 schapen.

HUURSCHULD

Enkele rechtszaken uit die tijd geven ons enige kijk in de akkerwinning op de boerderij. In 1766 was Linnerd Fijten (een deel van) de pacht gedurende vier jaar schuldig gebleven. Van de akkers, die hij onder de ploegh hebbende, moest hij nog 90 mal der leveren. Te weten: ruim 25 malder rogge, 22 rnalder gerst, 17 mal der boekweit en 24 malder haver, en aan raapzaad en weit elk nog 1 malder. Van de huur was hij nog zeker 117 pattacons schuldig gebleven. Derhalve zou de pachter zoveel van het vee en van de vruchten op het veld verkopen als nodig was om de opgelopen schuld te kunnen betalen. De huishuur zou nog doorlopen tot pasen van het volgend jaar, maar na de oogst moest het echtpaar de landerijen weer afstaan.
Toch was P.H. De Winckel als pachtheer genegen om het echtpaar de kamp achter het huis in pacht te geven voor nog eens een jaar en de tien morgen akkerland aan de Swaemer Heggen zelfs voor de tijd van vier jaar. Jan Fijten en Catharina Janssen, voorheen pachters op de Bisschopshof, stonden borg bij deze overeenkomst. Binnen een half jaar wist Lenart 53 mal der en 51 pattacons af te lossen. De rest zou nog volgen.Servaes werd opgevolgd door Peter Haenen uit Venlo. In oktober 1783 trouwde hij met Joanna Janssen uit Merum.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.175  

Eerste  Vorige  170 171 172 173 174 175 176 177 178 179   Volgende  Laatste