Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.176  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Bij de doop van hun dochtertje Maria Catharina in februari 1787 werden zij genoemd als bewoners van de Brandewijer. In dat jaar werd Peter Hano aangeslagen voor 2 koeien. Tien jaar later blijkt het gezin naar elders te zijn vertrokken. De Gebrande Wijer, zoals die staat ingetekend op de kaart van 1786, werd als zodanig eerst een halve eeuw daarvoor opgebouwd. (kaart 44)

SEIPGENS

Hendrik Seipgens, brouwer te Roermond, verwierf in de 18e eeuw de Brandeweyer, bestaande uit huis, stal, plaats en tuinen, vijvers, bakoven, weide en een lusttuin, samen 146.25 are; de grote kamp niet meegerekend. Hier woonde omstreeks 1840 het gezin van Wiro Clout uit Sint Odiliënberg. Samen met het akkerland, deels op de Donderberg en het Kerkeveld, kon de pachter beschikken over negen ha. Acht jaar later woonde hier Leonard Janssen (1792-1871) uit Swalmen, landbouwer en pachter op de Brandewijer. Hij was in september 1819 getrouwd met Catharina Janssen (1792-1877) uit Leeuwen.
In 1873 kocht hun zoon Paul Janssen de Brandewijer die enkele jaren later werd verdeeld in twee huizen met stal, erf en tuin. Het aanpalende land stond toen op naam van de familie Dupont.
Het huis aan de heerbaan was reeds sinds lang verkocht aan Jan Geraedts, wagenmaker te Maasniel. De nieuwe Venlose weg liep nu vlak achter zijn woning. Naderhand begon hij een stoom bierbrouwerij onder het teken van De Valk. Waarschijnlijk zo genoemd naar het brouwhuis te Leeuwen uit het begin van de 18e eeuw.
(Voor de oudste gegevens heb ik gebruik gemaakt van het Oorkondenboek Roermond in het G.A.R.: nr. 938 en 1597.
Zie ook: Fr.Nettesheim: Kroniek der stad Roermond, blz. 133.)

5. DEN GEMUYRDEN HOFF

Onder de laatbank van Leeuwen waren enkele grotere hoeven gelegen, die sedert eeuwen op naam stonden van Roermondse burgers en andere gegoede families. De hof tgenen wijer nabij de Broekhin was sinds generaties in handen van de familie HilIen.

Op de Leeuwerberg was de Borgh gelegen, later verdeeld in twee hofkens, en daarnaast langs de beek lag de Kapittelhof. Niet ver vandaar lagen nog Steynenhof en Puytlingshof resp. van jonker Steyn en de familie Puytlinck in Grathem. Tenslotte lag er aan de overkant van de beek nog een boerderij, de Gemuyrden Hoft geheten. Niet zomaar een boerderij.
Een huis met het recht van duivenvlucht en omringd door een stenen muur met poorten die toegang gaven tot het erf. Zo was dat nog in de 16e eeuw. De boerderij moet dan langzaam in verval geraakt zijn. Lange tijd daarna was er wel nog sprake van den muyr in Leeuwen als laatste restant van deze oude voorname hoeve.
Toen Thijs Willems in het bezit kwam van het huis van wijlen schepen Slabbers, was hier van enige boerenhoeve geen sprake meer. Het huis ging via zijn dochter Agnes over op haar kinderen Jan en Gertruydt Fijten. Maar hier stonden nog meer huizen op het voormalige erf.

BOTDRAGERS

In het register der vaerchinssen, dat ten behoeve van de vrijheer in 1766 opnieuw werd opgesteld, komt onder nummer 24 een cijns voor van zes boddraegers (=9 stuivers), jaarlijks op te brengen door Lins Spee, de weduwe Gysberts, Joes Bremmers en Lins Fijten.
Zij woonden toen in Leeuwen in evenzoveie huizen aan den Hoock, gelegen aan het Lutterveld. Volgens de Carte Figurative uit 1786 was dit bij elkaar ruim 200 roeden groot, omgerekend 45 are. Het geheel voerde terug op zekere Philip en diens vader Ruth Philipsen, wonende op den soa genoemden Gemuyrden Haft.
In datzelfde register werd tevens verwezen naar een deelcedule uit 1543. Een kopie hiervan uit 1650 is in het archief van Dalenbroek eveneens bewaard gebleven (Ln.212). De "deilunghe van den Haft tho Leuwen, genandt den gemuhrden Haft" stond toen op naam van juffrouw Hoeffsleger te Venlo. Hierin is sprake van de hoeve van de familie Goltstein.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.176  

Eerste  Vorige  171 172 173 174 175 176 177 178 179 180   Volgende  Laatste