Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.170  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Akkerland aan De Wijerhof.

Er werd evenwel geen bod meer gedaan. Daarop werd het goed opnieuw ingezet op 20.000 franken. Uiteindelijk werd de Wijerhof voor 24.000 franken gekocht door Marcel Magnée namens Hendrik Janssen c.s. uit Beesel, getrouwd met Wilhelmina Gerits. De boerderij was door de zogenaamde Kiekgaetweg gescheiden van het Huisken Dennemarken.
Nadat de pacht in 1805 ten halve gekeerd was, kwam Jan-Willem Janssen (17781862) op de boerderij wonen, zoon van de nieuwe eigenaar. Hij was getrouwd met een meisje uit zijn dorp, Wilhelmina Stox (1788-1860), dochter van Peter Stox en Maria Elisabeth Giesberts.
Bij de verkoop in 1802 werden de oude en nieuwe maten naast elkaar gebruikt. Alles bij elkaar werd de boerderij berekend op 115 morgen ofwel 36 ha. Een bunder was dan 94 are groot. Jan-Willem verwierf nog enkele akkers in de buurt.

De Wijerhof bestaande uit woonhuis, schuur en stal, plaats en bakhuis, tuinen en boomgaarden, lanen en grachten, bos, weide, hooiland en akkers, het elzehout rondom de schuur en 2 morgen hooigewas van de Cathusersbemden in Swalmen aan de Maas- bleef enkele generaties in de familie. (kaart 42b) Jan-Willem Janssen was gedurende vele jaren raadslid en schepen in de nieuwe gemeente Maasniel. Tevens werd hij in 1825 voorzitter van het armbestuur.
Van de zeven kinderen noemen we hier: a) Anna Maria, zij trouwde in 1837 met Willem Ramakers uit Asselt; b) Johanna, trouwde in 1841 met Dirk Theelen uit Neer; c) Jan Janssen trouwde met Helena Erdman en d) Pieter Janssen trouwde in 1849 met Maria Wackers van de Spick. Hij ging met zijn vrouw op de Gaesheuvel wonen. Dat is in Leeuwen.
In 1865 ging de boerderij aanvankelijk in naam over op het echtpaar Ramakers. Vijftien jaar later vond dan een verdeling plaats onder de erfgenamen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.170  

Eerste  Vorige  165 166 167 168 169 170 171 172 173 174   Volgende  Laatste