Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.164  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

eikenbosje met de kleine boomgaard naast de moestuin. Verder stonden er nog 27 witte populieren langs wegen en weilanden.
Voor de hof betaalde de pachter toen 15 pattacons en nog eens 30 voor het weiland. Ook mocht hij gebruik maken van de hooilanden op de Garthuysersgrind onder Maasbracht! In totaal moest hij jaarlijks op Sint-Andries 80 malder (ruim 130 hl.) vruchten leveren op de kartuis in Roermond; te weten 23 malder gerst, 22 malder rogge, 15 malder boekweit en het overige aan haver, weit en Hollands zaad.
Maar ook wikke en klaver werden geteeld.
(1666: den Gleverhovel.)

PACHTERS

Eind 16e eeuw hield Goerdt Maess de Wijerhof in halfwinning. Dat weten we o.a.
van zijn dochter Marie Maessen, die in 1658 verklaarde van kinds af aldaar te hebben gewoond. De 70-jarige weduwe wist zich nog goed te herinneren, dat haar ouders haar vaker een convents kindt noemden. In die jaren was de pachter met zijn gezin vanwege het krijgsgevaar naar de stad gevlucht, alwaar het kind in het klooster werd geboren. Goerdt was getrouwd met Lysken. Sedert 1605 tot aan zijn overlijden in 1636 was hij schepen te Maasniel. Hij stierf op hoogbejaarde leeftijd, volgens eigen zeggen zou hij omstreeks 1545 geboren zijn.
Nog voor zijn overlijden werd de schepen als pachter opgevolgd door Thijs van der Heyden uit Vlodrop; in de wandel Thijs op den Wijer genoemd. Al in 1723 woonde hier Matthiae colono in Wierhoff. Hij was getrouwd met Merrij Maessen. Voor 300 gulden had Thijs de meubelen, beesten en vruchten op de boerderij van zijn schoonouders overgenomen. We kennen hem tevens als stamvader van de familie Thissen* in Maasniel (en Roermond).
Kort na 1630 hertrouwde Merrij met Gerardt van Bree. Hij boerde op de Wijerhof ten tijde de stadt in het gewaldt van de Staeten van Holland verkeerde en dat was van 1632 tot 1637. In die jaren tradt Gerardt op de Wijer tevens op als tiendpachter. Het waren merendeels boeren met naam, die als zodanig de tienden van de veldvruchten hadden gepacht.

Nog in 1655 werd Gerard Bree als doopgetuige vermeld in Maasniel.
Maar toen was hij al lang geen pachter meer. Waarschijnlijk heeft hij de boerderij in 1638 verlaten. Het echtpaar verhuisde naar het huis aan het Mussenboender.

 JOOST OP DEN WIJER

Daarop volgde Joost Peeters; tijdens zijn pacht jaren Joost op den Wijer genoemd.
Tegen het jaar 1645 ging hij wonen in zijn huis in de dorpsstraat tegenover het raadhuis; in 1639 nog op naam van Dirck en Joost in gen Waterschey. Dat mag een verwijzing naar zijn afkomst zijn. In de jaren vijftig komt Joost in geldzorgen. Eerst moet hij enkele morgen akkerland aan Mettiens Valderen verkopen. Enkele jaren later sterft hij en in 1655 wordt beslag gelegd op huis en hof. Zoon Jan kan de schulden van zijn vader niet betalen en dan volgt de verkoop van het (halve) huis aan Goetsen van Asenrayen diens vrouw Peterken van Beseli. Goetsen heeft voordien als knecht op de Wijerhof gewerkt. Nog in 1673 beleent hij huis en hof voor 157 gulden bij de weduwe Thomassen.
Zes jaar eerder waren Gorst en Gertruydt Joosten genoodzaakt de wederhelft te verkopen aan Matthijs van Suchtelen en Gertruyen Tobben. Sindsdien was het huis een bekende herberg in het dorp.
De pacht op de Wijerhof was omstreeks 1645 overgenomen door zekere Cracht (=Pancratius). Dat duurde dan tot uiterlijk 1649. Crafte Thijsen was aan de paters o.a. 12 malder rogge aan pacht schuldig gebleven. Deze Pancratius Thijsen van Heur was in mei 1636 in Roermond getrouwd met Fijcken Febus, weduwe van Merten Simons. In 1662 trad hij namens zijn vrouw op als schuldeiser tegen de erfgenamen Martels. Als zijn kinderen waren in de stad geboren Mathias en Anna Thijsen van Heur.
De nieuwe halfer was Joost Thijsen, zoon van wijlen Thijs van der Heyden. Ook van hem is bekend, dat hij tiend pachter is geweest. Dat was al in 1643. In de archiefstukken werd hij eerst in 1649 genoemd als villico in Wierhof Judoco, ofwel Joost op den Wijer.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.164  

Eerste  Vorige  159 160 161 162 163 164 165 166 167 168   Volgende  Laatste