Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.163  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Grondgebruik rond De Wijer voor en na 1800.

Vervolgens woonde hier het echtpaar Peer Jamair en Geutery Thijssen . Na het overlijden van de pachter, bleef de weduwe op het Huisken wonen met haar schoonzoon Jan Aelen, getrouwd met Margaretha Jamair. Deze stierf in 1768. De landbouwer op Dennemarken had toen nog ruim 7 morgen akkerland in pacht, zoals de Tegel kamp en de dries aan de Spork. Het Elzenbroek werd later weer bij de Wijerhof gevoegd. (kaart 42b) Naderhand woonde hier het gezin van Jacob Obers uit Swalmen. Hij was getrouwd met Gertrudis Slabbers uit Beesel. De vrouw stierf in september 1782 in het kinderbed. Zij werd samen met haar kind begraven. Het gezin woonde toen nog op het Huisken.
In februari 1787 trouwde Christiaen Beaumont met Mechteld Haes, dochter van de schoolmeester. Het echtpaar ging wonen op 't Husken van de kartuizers.

DE HALFSCHEID

In 1734 vond nog een grond ruil plaats tussen de paters en de pastoor. Nabij de hof lag immers een bunder Altaerlandt, omgeven door hofland.

Men vond het praktischer om de akker te ruilen voor grond in het Kerkeveld.Het nieuw verworven land werd samengevoegd met de overige akkergrond in het Mouthagerveld en is slechts moeilijk nog in kaart te brengen.

Uit 1781 werd de omvang van de kartuizers Wijerhof opnieuw beschreven. Met de kaart die vijf jaar later getekend werd is gemakkelijk een beeld van de boerderij te geven. Twee gebouwen stonden op het erf parallel met elkaar: de woning met de stallen en daarnaast de schuur. Het bakhuis werd al in 1755 genoemd. Hier was enige dries gebroken tot akkergrond. Vandaar liep de koeydrifte tot aan de Langhe Haeghe. Noemen we verder het Kalfverbeemtjen bij de hof, beplant met weyen en eyeken. Van hieraf liep de eigen mistwegh tussen de Kleine en Grote Kamp naar de Spiek. In het Mouthagerveld lag nog een akker met de zandkuilen en daarachter de Hoog-Spork. Voor de oude boomgaard met 70 fruitbomen lag het nieuw beplant


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.163  

Eerste  Vorige  158 159 160 161 162 163 164 165 166 167   Volgende  Laatste