Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.160  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Alles bij elkaar zo'n 35 are groot. Daarachter lag de kamp, die op ruim 2 ha. werd gemeten. Daarbij kwamen nog eens 18 ha. hofland. De hoeve werd vererfd op Jeannette Louise van der Renne te Roermond. Haar bezittingen werden in 1873 in drie partijen verdeeld. Steynenhof ging over op Leopoldine van Scherpenzeel Heusch te Baarlo, getrouwd met Stephan d'Alcantara.
Na het overlijden van de pachter bleven zoon Willem en dochter Ida Catharina (1797 -1863) op de boerderij. Zij hadden de hulp van vier knechten en twee meiden. In november 1841 trouwde de vrouw met Gerard Gorris. Op huisnummer 28 werden 7 koeien en 5 kalveren geteld. Bij Theodorus Cox (nr.29) stonden 3 koeien en een trekos in de stal. Dochter Anna Catharina trouwde een jaar na het overlijden van haar tante in mei 1864 met Gerard Gorris. De pacht op Steynenhof bleef zodoende in de familie.
In de 18e eeuw vertoonde Steynenhof nog een U-vorm met de open zijde naar de straat. Op de eerste kadasterkaart staan huis en stalling haaks op elkaar. Tegen het einde van de 1ge eeuw vonden er opnieuw verbouwingen plaats.
(Voor beide opstellen heb ik ook gelezen uit de genealogie Cox van J. Verzeyl in het GAR. en uit "Roermondse Geslachten" van Delhougne.)

3. DE WEYERHOF

Tegen het einde van de middeleeuwen waren de kartuizers uit de stad vlijtig bezig hun bezittingen aan het Nyelrebusch flink uit te breiden. De paters hadden zich in 1376 te Roermond gevestigd in de kartuis des huys van Bethlehem. Enkele jaren later hadden zij al enig land achter het dorp in bezit. Daar zou het klooster in later jaren een boerderij timmeren en in halfpacht uitgeven. De Wijerhof werd gesticht op oude tiggelgrond waar enige wijers (poelen) na het afgraven van de klei waren achtergebleven.
Het klooster is vooral in de 15e eeuw druk doende geweest de gronden achter het dorp op te kopen. In 1391 kregen de paters vrijstelling van alle cijnzen en keurmeden, die zij verplicht waren te leveren aan Reynolt van Valkenburg, mede-eigenaar van de vrijheerlijkheid Dalenbroek. Het ging toen nog maar om 5 bunders land, waartoe ook behoorden de 8 morgen water, die het klooster van de stad Roermond had verworven.

AANKOPEN

Jonker Rutger van Vlodrop heeft in 1426 het klooster bedacht met 5 bunder land in de Sporck aan de Laeckweg en nog eens 6 bunder in de Wolffskuyle aldaar. Twintig jaar later verkochten de paters het land op de Sporck en nog eens 4 morgen nabij de landweer van wijlen Derick Steynbitser voor een som geld aan Lambrecht van der Kraecken en zijn vrouw Catrijne. In 1475 schenkt (dezelfde?) Caterijne, weduwe van Lambrecht Schrijvers, ditzelfde land en nog eens 5 bunder in de Wolfskuil aan de paters. Dat wil zeggen: voor de helft in eigendom, en de wederhelft alleen in vruchtgebruik, omdat de vrouw hiervan alleen het weduwerecht bezat.
Johan Mereel en zijn vrouw Gertruyde vergaarden tussen 1410 en 1420 ruim 10 bunder land in meerdere percelen om en nabij de oude tiggelovens, aan de Asenrader Stappen en aan de Laeckweg (nu: Elmpterweg). De grond werd vererfd op hun zoon Gaedert. Deze verkocht de percelen land in 1461 aan het klooster. Daarbij kwamen nog eens 3 bunder, die hij voordien zelf had aangekocht.
Reeds in 1447 had Gaedert Mereel met zijn vrouw Aleyden land verkocht naast der Carthuser haft bij den Wijer. En drie jaar eerder ook al: des Carthusers haft op der Speeken. Ook daar had het klooster land verworven. In de jaren vijftig verwierven de kartuizers van het O.L.-Vrouweklooster in Venlo nog eens 11 bunder land, deels gelegen bij hun hof op de Spiek. De andere boerderij op de Spick stond toen op naam van Gaedert Mereel. Naderhand moeten de paters hun goederen op der Specken van de hand hebben gedaan.

Rond 1455 verkochten Derich die Wilde van Mersen en zijn vrouw Marie, en Johan van Hertevelt (eigenaars van Meerssenhoft) eveneens meerdere bunders aan de paters, waartoe enkele morgen beemd aan de hoeghsten wyer. Ook Godert Hille en zijn kinderen droegen in 1461 ruim 7 bunder land aan het klooster over.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.160  

Eerste  Vorige  155 156 157 158 159 160 161 162 163 164   Volgende  Laatste