Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.158  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

MAESSEN

De nieuwe pachter sinds 1752 was Willem Maessen (1716-1796), in Roermond gedoopt als zoon van Joes Maessen en Ida van der Velden op de Armenhof. Vooral de familie van moeders kant komen we in die tijd tegen onder de pachters in de omgeving. Reeds in september 1739 trouwde Willem met Margaretha Cox, geboren op de Spick* achter Maasniel. Haar moeder, Lysbeth Linsen, was zelf geboortig van Steynenhof!
Aanvankelijk woonde het gezin Maessen op Heythuysenshof. Den haaf van mijnheer Scholtuis aan het Gebroek telde toen nog dertig morgen. De schout van Dalenbroek haalde zijn pachter naar Leeuwen. Steynenhof was meer dan dubbel zo groot en bestond merendeels uit zware grond. De pachtheer was blijkbaar tevreden over zijn halfman. De pacht werd telkens weer verlengd. In 1787 werden aan beesten 8 koeien en 77 schapen geteld. De boer beschikte slechts over één werkpaard.
De pachter, oud van jaren, werd in het beheer van de boerderij bijgestaan door zoon Hendrick Maessen. Deze was getrouwd met Maria Wijnen (1754-1797) van de Beeckerhof te Swalmen, halfersdochter van Wijnand Wijnen en Joanna Verheggen.
Twee andere dochters van Wijnen komen we in die jaren tegen op Gasthuyshof en op de Tegelarije. Tussen 1778 en 1796 werden hier op Steynenhof acht kinderen geboren. Willem stierf in juli 1796. Een half jaar later stierf ook de boerin, waarna het gezin verhuisde naar Sint-Odiliënberg.
Daar woonde Hendrik als halfwinnaar op Overen toen hij in april 1800 hertrouwde met Maria Diels uit Leeuwen. Hun eerstgeboren dochtertje werd genoemd naar de overleden halferse van Steynenhof. In 1806 was Joseph Eugen de Bors op Overen als getuige op een doopfeest. Het meisje werd genoemd naar mevrouw van Swieten. In 1715 was de 70-jarige Peternel Engelen uit de Valck te Leeuwen doopgetuige, in gezelschap van haar jongere neef Jan-Willem Maessen, burgemeester van Maasniel. Er bestond nog een nauwe band met Maessen-aan-de-Broekhin. Hendriks zus Ida (1743-1816) woonde bij hem in.

 

Alleen zijn voordochter Margaretha Maessen (1792-1856) keerde later terug in de gemeente. Zij trouwde in 1815 met de boer op Cornelishof. Toen was zij alweer weduwe van Jacob Janssen van De Thooren.

Cox

De pacht op Steynenhof werd omstreeks 1800 overgenomen door Daniël Cox (1760-1838), geboortig van het Schuttekempke* achter Asenray. Hij was in september 1788 getrouwd met Elisabeth Maessen (1765-1829) van de Broekhin.
Haar vader, schepen Maessen, was een zoon van wijlen Willem Maessen en Margaretha Cox.
Eigenlijk staat nergens met zoveel woorden vermeld, dat Daniël de boerderij in halfwinning heeft genomen. Enkele jaren eerder stond hij te Leeuwen nog geboekt als winkelier. Maar uit de bevolkingslijst van 1802 komt geen ander der naburen daarvoor in aanmerking. Hier woonde hij met vrouwen kinderen, vier knechten en meiden en een schaapherder. Ook de sterfakte van Daniël Cox noemt hem landbouwer te Leeuwen, zonder nadere aanduiding.
Volgens de Carte Figurative uit 1786 was Stenen hof en een deel van het akkerland toen eigendom van Jacob Cox (17221792). Hij trouwde in mei 1752 met Helena Francisca Clout (1719-1799). Ook uit eigen erfenis had Cox nog heel wat akker- en grasland in Leeuwen verworven. De verwantschap tussen pachter en broodheer gaat vier generaties in de tijd terug tot het gezamenlijke ouderpaar Johan Cox en Adriana Graes. De banden tussen Daniël en zijn schoonfamilie waren nauwer. Hij was een neef van schepen Maessen, zijn schoonvader. Het kwam bij deze pachters vaker voor dat er in de familie werd getrouwd tot in de 2e of 3e graad van bloedverwantschap.
De hoeve ging via dochter Anna Maria Cox (1755-1835), getrouwd met Gerardus Cornelius van der Renne (1747-1819), over op Jan Theod. van der Renne, inwoner van Effelt. Volgens het kadaster omvatte de boerderij in het dorp behalve het huis met stal en plaats verder nog een hopakker, tuin, bakoven en weide.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.158  

Eerste  Vorige  153 154 155 156 157 158 159 160 161 162   Volgende  Laatste