Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.157  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Tevens verwierf hij Heythuysenshof aan het Gebroek.
Eind 1751 kocht het echtpaar Heynen voor 240 pattacons van schepen Cas par Linssen een huis met tuin en akker aan het Loyerveld. Waarschijnlijk waren de echtelieden van plan daar te gaan wonen, maar de halfman van Steynenhof stierf reeds enkele maanden later in april 1752. De weduwe hertrouwde toen met Andries Linssen. Haar voor-dochter Camelia Heynen (1740-1816) trouwde in oktober 1770 met Dirck Neelen op de Leeuwerberg.

 

THEUNISBROODJES

In februari 1751 verkocht het echtpaar Cloudt een akker, ofwel huysplaetse aan het Lutterveld, aan Willem Crompvoets en Lysbeth Peters voor dry pistolen. Het echtpaar was van plan hier een huis te timmeren, dat tevens als onderpand zou dienen voor de erfpacht. Bij de verkoop was namelijk bedongen, dat de echtelieden een jaarlijkse cijns van een half malder rogge overnamen van de bezitters van Steenenhoft.
De erfpacht was elk jaar op Sint-Antonius (17 jan.) te leveren aan het kooldragersambt in Roermond. In ruil kregen zij daarvoor twee gesegende st. Theunisbroodtjes, die zij dan wel zelf in de stad moesten afhalen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.157  

Eerste  Vorige  152 153 154 155 156 157 158 159 160 161   Volgende  Laatste