Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.12  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Nellis ingen Heli en Tryncken ant Mael-brueck werden het hoogst aangeslagen voor resp. 8 en 10 morgen. De "hoefflanden" werden door de halfman op de pachthoeve bewerkt. Bleven in het Asenraderveld nog zo'n 50 morgen over uit de "umblanden". Terwijl sommige boeren deze grond hadden gepacht, probeerden anderen als dag huurder in hun levensonderhoud te voorzien. Naderhand verwierven de boeren meer eigen land. Het hofken van Wittenhorst aan het Maalbroek met ongeveer drie bunder akkerland werd eind 17e eeuw opgesplitst tussen enkele boeren uit Asenray. Ook de voormalige Leymcoulen waren toen als akker in gebruik genomen. De naam duidt erop, dat hier leem werd afgegraven om de wanden van de vakwerkhuizen ermee te bestrijken.

Later werden nog tien morgen van wijlen jonker Closs in erfpacht uitgegeven. Dat wil zoveel zeggen als verkoop met de verplichting van een jaarlijkse cijns. Geleidelijk aan zien we nog meer akkerland overgaan op de plaatselijke boeren. (Kaart 3) Toch leidde dit niet tot een "eerlijker" grondverdeling. Terwijl sommigen uit geldgebrek hun huis en land moesten verkopen, vermeerderden anderen daardoor hun grondbezit. Jacob Claessen begon in 1700 met ongeveer een bunder akkerland uit erfenis, terwijl hij zijn kinderen ruim zeven bunder en enkele huizen naliet. Bij de erfgenamen van Theunis Thomassen gebeurde ook iets dergelijks. Zij verwierven tevens Bordelshof  -ruim twaalf bunder- en het Kapelanieland op de Donck.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.12  

Eerste  Vorige  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Volgende  Laatste