Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.15  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

De andere huizen in deze lijst zijn niet zo gemakkelijk te situeren. Een andere grondlijst uit die tijd (voor of na 1628) noemt hier vier of vijf nabers: Willem en Duster Jan op die Donck en consorten, Peter Seiberts goed op die Donck, Itgen op der Beecken en Mercken op die Beeck Samen goed voor 13 morgen akkerland 10). Tegen het eind van de 17e eeuw stonden hier nog evenzoveel huizen. Door verval of brand zijn de huizen aan de beek verdwenen en niet meer opgebouwd. De Beeckerkamp is sindsdien als akkerland in gebruik gebleven.

De bewoning verplaatste zich geleidelijk aan meer noordwaarts, verder weg van de beek. Dat is niet zo logisch. In 1729 werd ook in Asenray door de gemeente een waterput gegraven. Toen eerst groeide de lintbebouwing langs de Duyp en kreeg de veeweg het beeld van een dorpsstraat.
Deze vormde tevens een schakel in de verkeersweg van Vlodrop naar Kessel. Of dit de Rosbaan is, die in 1523 genoemd werd, is niet duidelijk. Wel lag aan deze weg het Rosfalderen en niet op de tegenoverliggende hoek van de kamp, zoals op het kaartje uit 1766 foutief staat aangegeven!


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.15  

Eerste  Vorige  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   Volgende  Laatste