Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.14  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Huizen aan het Maalbroek

OP DE DONK

Tussen het Asenraderveld en de Duyp lagen zuidwaarts twee grotere kampen: die Huizen aan het Maalbroek aan de Donkeren Hoek en de Donck zelf met de Beeckercamp. Donk betekent: zandige hoogte În moerassig terrein. Inderdaad lag de grond langs de Dorpstraat hier tot voor kort zo'n twee meter hoger dan de weg.
Volgens een vermelding in het cijnsregister van 1766 stond het eerste veld oudtijds op naam van Alie van Asenraedt als onderdeel van haar boerderij Ten Eynde (=de Rijt). Reeds in 1358 stond de boerderij Op-ghein-Ende op naam van Ade, weduwe van Geraet van Asenrade 7). Hiermee is de ouderdom van deze akkergrond bij benadering aan te geven. Later is de grond overgegaan op inwoners van Asenray. Na de afscheiding van het laatgoed werd de grond met een keurmede belast. De kampen waren met hagen omzoomd om het vee te weren, dat naar de "gemeynten" werd gevoerd. Op andere plaatsen moest een valhek de dieren weerhouden, zoals het Rosvalderen.
Op de Donk lag al rond 1500 een boerderij, waarvan de inkomsten deels naar de pastoor van Nyell gingen 8).

 

Volgens hetzelfde register uit 1766 stond de grond voorheen op naam van Heyncken Plaen, die het weer verworven had uit "Kelpkens kamp op den Donck", Heyn Plaen leefde midden 15e eeuw. In 1451 verkocht hij een cijns van anderhalve mal der rogge uit drie bunder land: Kelpkenskamp geheten. De ontginning van deze kamp gaat dus zeker terug tot 1400 of eerder. De andere kamp telde rond 1680 slechts twee of drie huizen. Hier ontwikkelde zich langzaam in de 18e eeuw het gehucht Asenray. De kadasterkaart uit 1818 en het kaartje uit 1766 geven voor de Donk nauwelijks bewoning aan en dat is sindsdien ook zo gebleven. In 1766 stonden twee huizen aan de Huiskensstraat. Bij nader onderzoek is evenwel gebleken, dat juist hier de oorsprong van het dorp gezocht moet worden. In de 17e eeuw stonden minstens vijf huizen op de Beeckercamp 9). Het schatboek uit 1628 geeft niet zoveel steun in deze. Toen werden wel genoemd: Simon op die Donck met huis en hof, Sijb op die Donck met huis, hof en boomgaard. En verder zouden hier nog wonen Klein Jan en "die kinder van der Donck".


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.14  

Eerste  Vorige  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Volgende  Laatste