Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.89  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Ruim een eeuw daarvoor gebeurde het volgende. In 1655 werd het kind van Philips Rutten gebeten door een jong varken met een bitziger natuyren. Een varken had evenwel geen verstand en kon voor zijn natuur niet gestraft worden. Derhalve werd besloten het dier ten behoeve van de armen te laten slachten!

BUREAU VAN WELDADIGHEID
De tweede helft van de 18e eeuw kende weliswaar rust op het platteland, maar de toestand in de gemeente verslechterde met het stijgen der jaren. In 1794 werd het gemeentebestuur verzocht om enkele inwoners van Asenray van koren te voorzien om de resterende maanden tot de oogst te kunnen overbruggen, daar zij geenen arbeyd hebbende, en niet en wiste om aent brood voor hunne vrouw en kinderen te krijgen.

Maasniel telde toen 187 huishoudens, waarvan zo'n 57 armlastig en derhalve waren aangewezen op de armenkas en de hulp van de naburen. Bijna het derde deel van de gezinnen was noodlijdend. Ook met de gemeentemiddelen zelf ging het zienderogen achteruit.
De Tafel van de H.Geest overleefde de Franse Tijd niet. Eerst in 1825 werd in Maasniel voor de behoeftigen in de gemeente een nieuwe armenkas ingesteld onder de naam Bureau van Weldadigheid. Leden van de gemeenteraad namen hierin zitting onder voorzitterschap van schepen (=wethouder) Jan-Willem Janssen. Burgemeester Maessen nam het beheer der gelden voor zijn rekening.
Vanuit de kerk werd midden 19e eeuw eveneens een armenkas opgericht onder goedkeuring van de bisschop. Ook nu werd het bestuur gevormd door (drie) vooraanstaande inwoners. Over haar bemoeienissen is verder niets te melden.

Lijst van armenmeesters:
1685-1690: Jan Kals
1690-1697: Francis Thomassen, koster
1697-1703: Johan Baeckhoven, schepen
1703-1707: Francis Thomassen, koster
1707-1708: Merten Verstegen, schepen
1709-1711: Jacob Bremmers
1712-1714: Joes Simons, koster
1715-1716: Joes Hoeffnaegel, tapper
1717-1719: Hendrick Reulen, tapper
1720-1721: Hendrick Timmermans
1722-1724: Joes Gerardts
1725-1726: Gerardt Dericx, tapper
1727-1728: Gerardt Schrijvers
1729-1739: Joes Simons
1740-1743: H.Timmermans jr., schepen
1744-1745: Jacob Slabbers
1746-1747: Daniel Claessen, tapper
1748 Matthijs Hoeffnaegel
1749-1752: Joannes Nijssen
1753-1754: Joseph Timmermans
1755: Corst Claessen
1756-1758: Linnerd vander Velden, tapper
1759-1760: Jan Roeloffs, halfer
1762-1766: Arnold Smeets
1767-1784: Joes Smeets
1785-1788: Joes Maessen, schepen.

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.89  

Eerste  Vorige  84 85 86 87 88 89 90 91 92 93   Volgende  Laatste