Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.476  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Of zoals Peter van Cruchten het ooit uitlegde, dat wanneer iemand op een schrockstoil ging staan op het broek aan Vaessgens huis, dan kon hij met een zweep in dryer herener landt slaen. In 1546 is dan nog sprake van Vaesgensbrug over de beek. Kort daarna woonde hier Ruth Vaetz in zijn huis en hof aan ghen broick. In 1593 werd Rutt opt Brouck schepen genoemd, zoals jaren later Henrich Rutten, schepen van 1607 tot 1639. In 1622 stond Hendrick op Gebroek in Roermond getuige bij de doop van het dochtertje van Joachim van Asenray. Henrich Rutthen opt Brueck werd in 1628 aangeslagen voor ohe, huis, hof en bongerd en 6 morgen land. (Dit komt zowaar overeen met latere metingen.) Een belening uit 1634 geeft de familieverhoudingen uit die dagen aan. Schepen Hendrick Rutten had drie kinderen: Ruth, Enneken en Marie Rutten. De laatste was toen al weduwe van Gielis Crompvoets en hertrouwd met Areth Kuytsen. Het echtpaar sloot op zijn kindsdeel een lening af van 200 gulden.

In 1655 verkopen Maes op gen Broeck, kooldrager, en zijn vrouw Emetgen Crompvoets, inwoners van Roermond, een stukje grond aan Stoffel Cox. In 1666 was de vrouw al gestorven. Omdat hijzelf in Roermond woonde, droeg Maes zijn tochtrecht over op zijn enige zoon Dirrick Maessen; te weten een huis met boomgaard en akkerland samen 21/2 morgen groot. Huis en hof waren belast met 23 koppen rogge aan de Munsterabdij. Dirck beleende zijn goed naderhand met 100 gulden. Het huis van zijn vader op de Driesch in de stad was afgebrand. Met het geld liet hij het huis hertimmeren. Nadien werd de rente door zijn erfgenamen steevast betaald.

HERMAN JOCHIMS
Beide beleningen kwamen in later jaren nog eens aan de orde, omdat de aflossingen achterwege bleven. In 1716 werden daarover Meden Verstegen, Andries van Kessel en Claes Beenen aangesproken.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.476  

Eerste  Vorige  471 472 473 474 475 476 477 478 479 480   Volgende  Laatste