Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.475  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Hij was in juni 1752 getrouwd met Judith Houben, weduwe van Joes van der Velden uit Maasniel. Zelf was hij afkomstig uit Leeuwen, geboren als zoon van Coen Geraedts, houthakker, en Metthien Hanssen. In oktober 1765 kregen de regeerders van Maasniel een schrijven van Abel Vossen, brouwer in Roermond. Zijn neef Sybert Naus verbleef al meer dan tien jaar elders, of misschien was hij al dood. Het huis lag er vervallen bij, zodat weer en wind er vrij spel hadden. Abel had reeds door Arnold van Uffelt, timmerman in het dorp, een begroting laten maken voor de herbouw van het huis. Voor 25 pattacons kon het Vosken weer opgeknapt worden. Abel was een zoon van Gerardt Vossen en Petronella Willems, Hoe zat nu die verwantschap in elkaar?
Sibert Naus sr. was afkomstig uit Kessel, waar hij in 1697 trouwde met Anna Spee. Kort daarna verhuisde het jonge gezin naar Asselt. Na het overlijden van zijn vrouw in maart 1724, hertrouwde Sibert in tweede huwelijk met Ida Willems (1690-1754). Kort voor zijn overlijden in mei 1727 werd hun zoontje geboren. Het jongetje werd naar zijn vader Sybert gedoopt. Ida Willms, de weduwe Naus, verhuisde met haar zoon in 1739 naar het Gebroek. Daar ging zij wonen in het Vosken. En daar stierf zij in mei 1754. Na het overlijden van zijn moeder verhuurde Sybert jr. het huis aan het echtpaar Gerardts en vertrok zelf met onbekende bestemming.
Ida was de jongste zus van Petronella Willems. Beiden waren kinderen van Hubert Willems en Anna Janssen aan het Melicker Broick. Hubert kennen we al van de ruzie uit 1695. Nu is ook de verwantschap tussen Abel Vossen en Sybert Naus duidelijk. In 1779 maakten ook de kinderen van wijlen Gerardt Willems en Jacomina Naus aanspraken op hun aandeel in het Vosken. Volgens hun weten, was Sibert toen al sedert dertig jaar vertrokken zonder nog iets van zich te laten horen. Terwijl Gerardt een broer van Ida was, blijkt Jacobina een halfzus van Sibert jr. te zijn. Hun kinderen konden dus dubbel aanspraak maken op het huis.

 

PETER DEN SNIJDER
De schepenbank kwam -na rijp beraad- overeen om Abel Vossen tot beheerder van het huis aan te stellen. Als zodanig bevoegd verkocht deze het huis met de moeshof in 1768 aan Joes Engelen voor 132 pattacons. Voordien had Joes Viecken het Vosken in huur aangenomen voor de duur van twaalf jaar. Maar toen moesten de zolders, deuren en ribben nog hertimmerd worden. Dat zou dan nog gebeuren op kosten van de verkopers.
Enkele jaren later bouwden Joes Vlecken en Mechteld Thissen hun eigen huis ernaast op grond die zij van de gemeente hadden aangekocht. Daar begon hij een smidse. Ook Joes Engelen, getrouwd met Sibilla Houcx, bleef hier niet wonen. Reden om het Vosken in 1774 weer te verkopen aan de nieuwe huurder, Peter Graghten uit Vlodrop, voor 108 pattacons. Peter den snijder zal hier de biertap wel niet meer bediend hebben.
Peter Graghten trouwde in oktober 1776 te Maasniel met Maria Paghtland uit Merum. Het echtpaar ging wonen in het Vosken. De 50-jarige man stierf hier in december 1790 aan het Gebroek. Twee jaar later hertrouwde de weduwe met Hubert Gerards. Sindsdien werd het Vosken verhuurd aan Jan Janissen en Maria Slabbers. Nadien ging het huis over op Jan Haen en Gertrudis Graghten.
Op zoek naar de herberg blijkt, dat drie eeuwen na de eerste timmer het Vosken is verdwenen, zonder sporen achter te laten...

7. VAESGENSBRUG
Met de onlusten van Sint-Annendag 1695 nog vers in het geheugen, gaan we op zoek naar de herberg van Jochim Hermens. Als dan blijkt, dat de moderne tijd alle sporen heeft uitgewist, is het verleden alleen nog uit archiefmateriaal te reconstrueren.
In oude tijden stond hier aan de brug de boerderij van Vaesken op gen Broeck. Een grensbeschrijving van het kerspel uit 1523 begon aan de renboem (slagboom of valderen) bij Vaesken. Hier begon de grens met Roermond en eindigde de limiet met Melick. Een drielandenpunt uit oude tijden dus.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.475  

Eerste  Vorige  470 471 472 473 474 475 476 477 478 479   Volgende  Laatste