Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.471  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Ook het recht van weidegang en het risch- und heidthouwens op de Heistert bleef als vanouds gehandhaafd.
Thomas Willms op Broich trouwde een tweede keer in februari 1745 met Christina van der Velden (ca.1680-1756), de weduwe Schouwenbergh. Hun huwelijksgeluk mocht niet lang duren. Thomas stierf reeds in mei 1746. Zijn vrouw overleefde hem tien jaar en stierf in september 1756. Zij werd begraven aan de Kapel in 't Zand.

HERBERG
Toen woonden hier hun beider kinderen: Hubert Willms (1721-1789) en Christien Schouwenbergh, getrouwd in juni 1744. Zou toen ook de trouwdag zijn afgesproken tussen de schepen en Christina's moeder? De vrouw heeft in haar jonge jaren als halferse geboerd (op Tonedenhof?) in Melick en Berg. Daar werd haar dochter in augustus 1719 geboren.
In 1755 werd een proces aangespannen tegen Peter Dircx van het Gebroek en Peter Beckers, knecht op Kloostershof. Overdag was er al speel geweest in de herberg van Willems, waarbij de knechten gedanst hebben. Na sluitingstijd was het tweetal teruggekomen en verlangde dat men hun bier zou tappen en spelen. Christien weigerde zo laat nog muziek te maken. Daarop begonnen de twee met kannen en stoelen te gooien en de vrouw kreeg er met de stok van langs. De arts concludeerde naderhand, dat zij er mogelijk een lamme arm aan zou overhouden. Anderen kwamen op het rumoer af, om aan het krakeel een einde te maken.
Peter Dircx werd door de schepenbank onteigend van zijn erfdeel in de schoolcamp*, bestaande uit huis, hof, akker en meubelen. Gulicker Pieter, die nog meer diefstallen op zijn geweten had, werd in oktober veroordeeld tot de galg. Hij zou door de scherprechter met een ijzeren ketting gehangen en gewurgd worden tot de dood er op volgde. Daarna zou hij blijven hangen tot voorbeeld van anderen.

BURGEMEESTER
Nog voor 1766 kocht Hubert Willms een deel (6 bunder) van Heythuysenshof.

Kort daarvoor had hij geprobeerd ook een huis aan Vaesgensbrug te kopen, maar dat ging niet door.
De bezittingen van Hubert Willms gingen over op zijn dochter Gertrudis (1746-1786). Het meisje trouwde in de zomer van 1770 met Reiner Wackers, pachter op Schönlerhof te Melick. Hun zoon Jan Ambrosius (1774-1821) verwierf dan de helft van Heythuysenshof, terwijl Hubert Wackers (17761818) de boerderij op Guliker gebied erfde. Zijn dochter Gertrudis trouwde in februari 1817 met de burgemeester van Melick: Arnold Beckers.
Begin 19e eeuw ging de gemeente MelickHerkenbosch ertoe over om de heidegronden te belasten. Opnieuw werd vanuit Maasniel protest aangetekend vanwege het eeuwenoude gebruiksrecht. Maar zelf zou zij jaren later dit voorbeeld volgen en werden de gemene gronden te Maasniel verhuurd.
De schout (lees: burgemeester) van Melick, Arnold Beckers, had een deel van het zgn. "Plaet Daek" bij zijn tuin gevoegd. Ook had hij de beek, die slechts drie voet vanaf zijn huis stroomde, een stuk verlegd en daarmee ook de limiet tussen beide gemeenten. De raad van Maasniel protesteerde tegen deze onwettigheden en wees tevens op de vele ongemakken bij eventuele ijsgang 's winters.

6. HET VOSKEN
In de kerkrekeningen van de jaren tachtig uit de 17e eeuw werd melding gemaakt van herberg 't Vosken aan het Gebroek. De zangers, die de processie naar Kevelaar met hun liederen hadden opgeluisterd, werden bij terugkeer op een pot bier getrakteerd.
In de beestenschat van 1682 werd den weert op gen Broeck int Vosken aangeslagen voor een koe. Zijn naam werd niet genoemd, maar waarschijnlijk was het Philip Peters van Ubben. Hij was in september 1671 te Roermond getrouwd met Maria Aelmans.
Zijn broer Anthoon woonde in die tijd in het dorp, samen met zijn vrouw Anneken Visser. In 1688 werd hij tevens genoemd onder de stokers van waggelterwater, ofwel jeneverbranders.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.471  

Eerste  Vorige  466 467 468 469 470 471 472 473 474 475   Volgende  Laatste