Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.444  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Om latere twisten te voorkomen, trouwden zij onder huwelijkse voorwaarden. Anna behield het gebruik van haar stokgoederen. Die zouden eerst na haar overlijden op haar voor-kinderen overgaan. Het gereide bleef tot stuur van het huwelijk en zou op de langstlevende overgaan, evenals de schulden. Tot last van beide kinderen bleef een lening van 25 pattacons, waarmee Hendrick zaliger een paard had gekocht. Zij erfden zijn kleren en voor elk een kist.
Jan klaagde al spoedig dat hij de schulden van zijn vrouw niet kon betalen, ook al omdat den tijdt tegenwordich seer slecht is, dat men voor vrouw ende kinderen sooberlijck den cost can winnen. In feite was dit enkel de aanhef van een verzoek om het huis met geld te mogen belasten.
Uit het huwelijk met Hendrick Jansen waren drie zoons geboren. De twee oudsten zijn uit het zicht verdwenen. Jacob stierf jong en Jan was in 1713 nog buitenlands in militaire dienst, waarvan hij waarschijnlijk niet meer is teruggekeerd. Nog datzelfde jaar kwam het huis op naam van de jongste zoon te staan, Stoffer Janssen (1687-1764). In 1709 werkte hij nog als scheper op de Brandewijer.

Hij erfde verder van zijn ouders: 214 roeden op de Donderberg en 188 roeden in Leeuwen op de Vliegenkamp. (Huis anno 1723: 20 roeden en bongerd: 75 roeden.) In de jaren veertig woonde hij als pachter op De Thooren*.
In 1765 ging het huis over op zijn dochter Mechteld, toen alweer weduwe van Joannes Bremmers. In 1782 verkochten de erfgenamen Bremmers het bouwvallige huis voor 55 pattacons aan Paulus Crompvoets*, die hier een wagensmidse begon. Stoffel had ook nog het huis van zijn tante, de weduwe Truytgen Janssen, geërfd. Later stond dit huis op naam van Jan Lucas, in april 1742 getrouwd met dochter Anna.

JOHAN BAECKHOVEN
Johan Baeckhoven trouwde omstreeks 1680 met Geertyen Tissen. Het echtpaar ging wonen in het huis van Joost Thissen naast het Mussenboender. Na diens overlijden erfden Johan en Geertyen het huis met ongeveer het derde deel van de grond. Aan akkerland verwierf hij nog eens tien morgen, waarvan ongeveer de helft uit erfenis.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.444  

Eerste  Vorige  439 440 441 442 443 444 445 446 447 448   Volgende  Laatste