Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.439  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

OUDT BAECKHOVENS HUYS

"...dat hij voorleden gerichtsdagh door den heere scholtis ende voordere schepenen van de gerichtscaemer schimpelick is affgeweesen; dat hij nu gecommen sijnde tot sijne oude daegen soodaenighe vervolginghe ende versmaetheydt moet lijden..."
Corst Reynders is onze sleutelfiguur tussen enkele generaties uit de familie Baeckhoven te Maasniel. Hij trouwde omstreeks 1645 met Aleydis Slabbers. Het echtpaar kreeg vier kinderen: Johan, Anneke, Gertrudis en Grietjen. Corst Reynders heette eigenlijk Christiaen Baeckhoven, maar hij werd in het dorp meestal zo genoemd naar zijn vader Reyner. Zo ook was Sillien Reynders eigenlijk Caecilia Baeckhovens die in 1670 trouwde met Lindert Peyss. En Jan Reynders in de dorpsstraat bleek eveneens een zoon uit de familie Baeckhovens te zijn.

Hun zuster Joanna trouwde in 1655 met Willem Syberts uit Elmpt en woonde naderhand aan de Broekhin. Alle vier waren het aldus kinderen van Reiner Backhoven, die reeds in de belastinglijst van 1628 werd genoemd onder de inwoners van Niell, aangeslagen voor slechts een morgen land. In het dorp stonden ze dus beter bekend als de kinderen Reynders. De naam van hun moeder is niet bekend, maar de naam Gertrudis kwam wel veel voor onder de kleindochters.

WILHELM BACKHOFTEN
Corst Baeckhoven werd in 1688 genoemd als gewezen erfgenaam van Beelcken Welters, de weduwe van Meuwis Baeckhovens. Hieruit zouden we mogen afleiden dat Corst, zoon van Reyner, dus een kleinzoon was van schepen Mefis Baeckhovens.


Familie Baeckhoven te Maasniel.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.439  

Eerste  Vorige  434 435 436 437 438 439 440 441 442 443   Volgende  Laatste