Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.440  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Maar nader onderzoek hielp ons verder. In 1626 verklaarden Mewis Baickhovens en zijn broer Renier, dat hun vader, Willem Thijssen, nog een kleine vordering op de gemeente had, gelijk ook andere geldschieters wegens voorgeschoten hemelen. Zou deze Willem Baickhovens dan weer een zoon zijn van zekere Thijs?
In 1634 vertelden beide broers, dat zij in hun jonge jaren hun vader hadden geholpen in de akkerwinning op de Mouthagen, waar hij toen pachter was. Volgens eigen zeggen was Meuwis toen ruim tachtig jaar, wat dan zeker zestien jaar scheelde met zijn broer Reyner die rond 1570 was geboren. Mogelijk dat Meuwis de tel was kwijtgeraakt en enkele jaren teveel heeft opgegeven. Volgens zijn getuigenis in 1625 moeten we zijn geboorte niet voor 1560 plaatsen. In 1581 stelden de kartuizers Nicolaes Spee vrij van de Mouthagenstienden. Daarbij was namens het gericht van Nyell ook aanwezig schepen Wilhelm Backhoffen, die toendertijd zelf halfer op deze pachthoeve was.
De reconstructie is compleet en we kunnen nu de stamboom van deze familie opstellen, waarvan de wortels reiken tot in de 16e eeuw. Hoewel de wieg van de familie Baeckhoven zeker niet op de Mouthaegen heeft gestaan, voeren de oudst bekende gegevens ons wel daarheen. Ook in Roermond woonde in die tijd een familie Baeckhovens, maar verwantschap is nog niet vastgesteld.
Als stamvader kennen we zekere Thijs. Zijn zoon Wilhelm Backhoffens was schepen te Maasniel. Behalve zijn twee zoons Meuwis en Reyner werd o.a. in 1636 ook nog Geurt Baeckhoven genoemd als grondeigenaar. Zijn goederen gingen over op de familie Smits uit Roermond. Schepen Mefis Baeckhoven was getrouwd met Beelcken Welters. Het echtpaar is kinderloos gestorven. In 1628 stonden acht morgen akkerland op hun naam. Hun goederen gingen naderhand over op de kinderen Reynders. Hiertoe behoorde ook het Mussenboender aan het Nielder broek. De akker werd daarna in vijf gelijke stukken verdeeld. Volgens de meting in 1681 tesamen ruim 476 roeden, terwijl er een eeuw later zeker 50 roeden meer werden gerekend. In 1648 werd als een van de vijf deelgenoten vermeld Wullem Reynders, zo genoemd naar zijn grootvader.

Ook kwamen we hem naderhand nog in de kerkregisters tegen, zij het alleen als getuige bij doop en huwelijk.

"DER MAN OVER DIE HEYDE"
In 1661 werd Corst Reyners aangesproken voor de schulden van zijn broer Peter Reyners, die in Odenkirchen was gaan werken. Derhalve had de gerichtsbode een paard uit zijn stal gehaald, omdat Corst niet bereid was te betalen. Er waren echter getuigen die wisten te vertellen, dat Peter zekere som geld aan de vrijheer had overgedragen. Boze tongen beweerden nu, dat "der man over die heyde" het geld had achtergehouden en zodoende zijn eigen onderdanen bestal! Hoe de zaak is afgelopen, is niet meer te achterhalen. Wel is duidelijk, dat Peter Baeckhoven voordien afstand van zijn erfdeel had gedaan in ruil voor gemaakte schulden. Als kinderen van Reyner Baeckhoven komen aldus in aanmerking: Willem, Corst, Joanna, Jan, Peter en Cilly.

1. CORST REYNDERS
In het dorp hadden de kinderen Reynders nog meer goederen. Meest opvallend is de boerderij van Corst Reynders (ca.1625- 1688) met de grote boomgaard daarachter, belast met een half malder, twee vaten en drie koppen rogge jaarlijks aan de kerk. De grond daarnaast -in 1636 op naam van Geert Baeckhovens- was ook nog eens met een half malder belast. Bij de erfdeling in 1688 werd van dit hoekhuis een plattegrond getekend. Ging men het huis binnen dan kwam men direct in de grote woonkeuken met de zogenaamde brandt, ofwel de vuurplaats. Aan de kant van de moestuin bevond zich een camerken en daar tegenover aan de straatzijde de kleine stal voor de drie koeien. In het verlengde van de keuken lagen de schapestal (Corst had in 1682 zo'n dertig schapen) en de schuur. Op de verdieping vermoeden we de slaapvertrekken (bedsteden), maar bevond zich in elk geval de zolder, waar de vruchten van de akkers werden opgeslagen. Of we hier te doen hebben met het stamhuis van de familie Baeckhoven wordt nergens bevestigd.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.440  

Eerste  Vorige  435 436 437 438 439 440 441 442 443 444   Volgende  Laatste