Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.389  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

En nog kon hij de koopsom niet opbrengen, zodat de erfgenamen Aelen niet bij machte waren om de schuld aan crediteur Janssen te voldoen. Derhalve werd Jan Thomassen gemaand om het huis aan het Speebeekje te ontlasten en de koopsom direct af te lossen. Daar zulks niet gebeurde, besloot de schepenbank tot executie van het nieuwhuis. Jan Thomassen en Anna Deckers tekenden hiertegen terstond protest aan, omdat niemand andermans goederen mocht verkopen. Maar bij het gerecht vonden zij geen gehoor. Het huis werd publiekelijk verkocht en kwam toen in juni 1708 op naam van Areth Aelen voor 800 gulden.
Jan Thomassen had ook nog een pachtschuld bij het armenhuis in Roermond. Bij monde van Peter Luytgens werd beslag gelegd op de vruchten in zijn schuur. Maar Jan Thomassen verkocht de oogst nog voor het arrest kon worden uitgevoerd. De boekhouder van het armenhuis ontsloeg hem daarop van het pachtrecht en eiste via de schepenbank alsnog een betaling van 26 pattacons.

Deze en andere schulden leidden ertoe, dat op de inboedel van zijn woning beslag werd gelegd. De opbrengst bedroeg slechts 28 rijksdaalders. Hiervan liefst 16 pattacons voor de wacholter-ketel met slangen, koelton enz. Frans Palms kocht de twee biertonnen, vier stoelen en botterstande. De koe werd voor 8 pattacons aangehouden. De vruchten van het veld zouden apart worden doorverkocht.
Jan Thomassen kende de weduwe Closs van de Mouthagen persoonlijk. De vrouw was nog als peettante opgetreden bij de doop van zijn zoontje Thijs in 1701. Nu Jan Thomassen met zijn gezin dakloos was geworden, bood de vrouw hem een kamer op de Mouthagen aan en verhuurde hem tevens de boomgaard, moestuin en schapestal. Joost Clercx, die als pachter op de boerderij woonde, tekende hiertegen protest aan.
Nog enkele jaren nadien woonde Jan Thomassen hier aan het Maalbroek. Dan ontbreekt elk spoor van het gezin. Alleen zoon Frans (1702-1760) komen we later nog in het dorp tegen, waar hij zijn levensavond sleet.


Voor de kinderen Thommassen zou geen stuiver uit de nalatenschap meer overblijven.

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.389  

Eerste  Vorige  384 385 386 387 388 389 390 391 392 393   Volgende  Laatste