Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.391  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Het tweede lot (33 roeden) stond nu op naam van Joost Thijssen, getrouwd met Lysbeth Severijns. Het derde deel (22 roeden) was aangekocht door Jan Smeets.
Van de dochters van wijlen Hendrick Thomassen woonde Hendrina bij haar tante Barabara aan de Eyermert en Gertruydt, getrouwd met kleermaker Christiaen Scheffer, woonde daar over de beek. Na het overlijden van haar man bleef Judith Thomassen voorlopig nog in het Leyenhuis wonen. Voor de akkerwinning had zij een knecht in dienst. Mogelijk was dat Houb Houben met wie zij omstreeks 1715 trouwde. Sindsdien werd hij als gezinshoofd genoemd. Nadat het Leyenhuis was verkocht aan koster Simons, verhuisde het gezin naar het nieuwhuis op het eind van de dorpsstraat. Uit dit tweede huwelijk werd o.a. een dochtertje geboren: Judith Houben. Haar vader hertrouwde in 1719 met Alida Essers (1684-1749). In dat jaar kocht het echtpaar het erfdeel van Jan Aelmans aan de overkant van de beek, gelegen naast Alida's huis en hof. (Alida was een dochter van wijlen de bode Willem Essers en Sibilla Linderts van Kessel. In januari 1711 was zij in Asselt getrouwd met Peter van der Velde. Nog datzelfde jaar ging Peter Swalen(!) in het huis van zijn schoonouders wonen. Uit dit huwelijk werden, voor zover bekend, drie kinderen geboren: Sibilla, Linnerd en Joes.

De laatste trouwde in februari 1746 met zijn stiefzus Judith Hoeben.)

AELEN
Het nieuwhuis was overgegaan op de kinderen Aelen: Thijs, Albert en Cornelia. In 1726 deed Matthijs (1698-1755) voor 50 pattacons afstand van zijn erfdeel. Zijn broer en zus hadden zoveel geld niet en sloten voor eenzelfde bedrag een lening af op het huis. Thijs was dat jaar getrouwd met Sophia Crompvoets en woonde sindsdien aan de beekstraat. Naderhand zou hij mede-eigenaar worden van de Mouthagen*.
Albert Aelen (1703-1782) was toen al enkele jaren getrouwd met Anna Hemels uit Asselt. Bij zijn huwelijk in maart 1723 was hij pas twintig jaar oud, ongebruikelijk jong in die tijd. Volgens het overlijdensregister moet hij, teruggerekend, evenwel in 1707 geboren zijn. Dat jaar was zijn moeder inderdaad in verwachting. Meer aannemelijk is evenwel, dat hij in januari 1703 als Hubert gedoopt werd. In het dorp werd hij gewoonlijk Bertus genoemd.
Cornelia Aelen (ca.1705-1748) trouwde omstreeks 1730 met Ruth Sillen (16991770). Sindsdien werd het nieuwhuis bewoond door de gezinnen Aelen en Sillen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.391  

Eerste  Vorige  386 387 388 389 390 391 392 393 394 395   Volgende  Laatste