Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.357  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Peter was in Buggenum gaan wonen. Uit zijn huwelijk met Walburgis Vestiens zijn drie kinderen bekend. Peter nam voor 1650 plaats in de schepenbank van Buggenum en later ook in de hoofdbank van Haelen. De naam Schrijvers zette zich daar nog enkele generaties voort. Tevens stond hij aan de wieg van de familie Engelen in Leeuwen. Zijn dochter Elisabeth trouwde in 1679 met Jan Engelen uit Buggenum. Hun kleinzoon Jan trouwde met Agatha Reutiens uit Leeuwen. Daar stond hun herberg achter de muyr.

BERTHA SCHRIJVERS
In 1676 werd voor het eerst nader omschreven waar de boerderij van de familie Schrijvers in Leeuwen heeft gestaan: op de Gaesheuvel tussen het huis van Mercken Cuypers en van Tis van Ghoor. Hoewel we geen zekerheid kunnen geven, dat dit dezelfde plaats is als in 1480, weten we wel, dat er maar weinig andere plaatsen voor in aanmerking komen. De boerderij werd rond 1655 verdeeld. Jan Schrijvers had hiervan de schuur met moestuin en een morgen akkerland daarachter. Bertha had het ander 2/3 deel, bestaande uit huis, schuur, stallingen, moestuin en boomgaard en een half boender akkerland daarachter.
Zij trouwde in oktober 1644 te Swalmen met Aegidius Beeck, een verre neef (4de graad). Het gezin bleef voorlopig in Swalmen wonen. Sommige kinderen werden gedoopt onder de naam van Oost, maar de naam Beeck heeft zich nadien doorgezet. In 1659 woonde het gezin in Leeuwen op de Gaesheuvel.
Mogelijk is Berta Schrijvers (1620-1699) een dochter van Peter op den Schatbroek en Berta Slabbers. Zij is dan geen zus, maar kan ook een nicht zijn van de gebroeders Schrijvers.
Opvallend is tevens, dat geen van de vier bij een van de anderen als doopgetuige optrad.
Gelis Beeck liet zijn erfdeel in Leeuwen op de Gaesheuvel uitbouwen tot een boerderij bestaande uit huis, stallen, schuur, moestuin en boomgaard. Daarbij kwamen nog eens 10 morgen akkerland. Aegidius van Oost alias Gelis Beeck stierf omstreeks 1680.

Daarna werd Bertha Schrijvers lange tijd als gezinshoofd vermeld. Zes koeien en tegen de vijftig schapen telde de boerderij en nog twee paarden voor de akkerwinning. Dat lijkt wat veel voor 10 morgen land. Maar de weduwe had sinds 1681 ook de pachtlanden van jonker Wassenberg, een deel van 15 bunder, in akkerwinning genomen. De jaarlijkse pacht bedroeg 9 malder rogge en gerst en vier malder haver en boekweit. De pacht werd in 1691 voortgezet. Er werd niet bij vermeld of de graslanden ook in deze pacht waren begrepen. Wel werd de Coeypass tot leyffvenis (tot eigen gebruik) van de pachter vermeld. Ook Jacob Slabbers werd pachter genoemd van een deel van genoemde gronden.
Nog een jaar voor haar overlijden werden in 1698 genoemd: Bert Schrijvers, twee kinderen, vier kleinkinderen, een meid en twee knechten. Zoon Gerardt was toen ingetreden in het klooster der kartuizers te Roermond.

JAN BEECK
In december 1699 kwamen de kinderen van Berdyn overeen, dat de broers Jan (1662-1725) en Peter Beeck (1665-1710) de boerderij met anderhalf boender land zouden overnemen in onverdeeld bezit voor 3000 gulden. Hiervan zouden vooreerst de resterende schulden betaald worden. De overige akkergronden te Swalmen en nog zes morgen onder Maasniel werden onderling verdeeld. De twee broers hielden ook de pachtlanden nog enige tijd in akkerwinning.
Jan Beeck, schepen van 1708 tot 1725, trouwde in 1702 met Maria Smeets uit Echt. Hun zoontje Aegidius stierf al na drie maanden. Andere kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend. Na het overlijden van zijn broer Peter verwierf Jan Beeck ook de wederhelft van de boerderij. Enkele keren moest hij grote leningen opnemen, om de overige erfgenamen uit te betalen, maar ook de schulden die zijn broer had nagelaten. In het bunderboek van 1723 stonden nog op zijn naam: huis en hof te Leeuwen (groot 106 roeden) en vijf morgen land. Zijn oudste broer Willem Beeck, getrouwd met Ida van Dijck, was naar Swalmen verhuisd.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.357  

Eerste  Vorige  352 353 354 355 356 357 358 359 360 361   Volgende  Laatste