Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.321  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

BEUGELBAAN
In 1738 was tevens sprake van een beugelbaan naast de herberg. Op sacramentsdag dat jaar maakte Jan Walckers uit Roermond met zijn vrouw een middagwandeling naar Mijnheerkens. Daar liet hij zich door de waardin een kan bier tappen. Even later trad een knecht uit De Valck binnen. Walckers kreeg toen woorden met hem over de aankoop van een lam, hetgeen ontaardde in schelden en slaan. Toen ander knechtvolk zich ermee bemoeide, stond hij alleen tegenover velen. Twee andere knechten van De Valck wilden in hun beugelspel niet gestoord worden en kwamen, nog met eenen steger in de hand, op het krakeel af. Om aan de ruzie een eind te maken, beloofden zij Jan Walckers dat hij de volgende dag, het lam in Leeuwen zou kunnen afhalen. Dan werden de schapen geschoren. Mogelijk zeiden ze dit alleen om de man gerust te stellen.
 Inderdaad toog de Roermondenaar de volgende dag naar genoemde herberg, waar hij zich eerst een glas jenever liet inschenken. Toen hij echter bij de scheerders kwam, begreep hij al gauw dat men helemaal niet van zins was geweest hem het beloofde lam te leveren. Hij maakte zich snel uit de voeten, toen hij een schaar naar zijn hoofd geslingerd kreeg.
Janis Beeck had het afgebrande huis opnieuw hertimmerd. In 1741 verkochten zijn kinderen Bede, Maria en Jacob Beeck hun huis aan het Speebeekje met weiden en beemden, tesamen ongeveer vier morgen groot, aan hun broer Hendrick Beeck. Hij was in april 1739 in Buggenum getrouwd met Marie Verlinden (1710-1792), dochter van Jacob van der Linden en Dimphna Nijskens. Interessant is te weten dat deze Jacob zelf uit Leeuwen kwam.
Hier aan Meneerkes toonden de jongemannen in die jaren met de vastenavond hun kunsten bij het gans rijden of slaan. Daarvoor moest men stevig in het zadel zitten. Ook in Asenray werd dit volksvermaak opgevoerd.

CASPAR SMEETS
Hendrick Beeck stierf in juni 1745. Vijf maanden later hertrouwde de weduwe met haar achterneef Caspar Smeets (1715-1784). Bij het huwelijk trad Catharina Coelmont als getuige op.

Zij was toen nog getrouwd met Hendrick van der Linden (1699-1746), meestersmid in de Steegstraat te Roermond. Diens jongste broer Coen van der Linden werkte naderhand als hoefsmid* te Maasniel.
Uit eerste huwelijk waren drie kinderen geboren. Er zouden er nog vier volgen. Bij de doop van hun tweede zoon in 1748 staat Joannes Rijckel vermeld, naar wie de jongen werd genoemd. De man was "generaal onder Hare Koninklijke en Katholieke Majesteit, onze zeer goedertierene Koningin. De Oostenrijkse successieoorlog liep ten einde. Sedert 1755 was Caspar Smeets schepen in de dingbank Maasniel.
Aan weerszijden van de brandmuur stond een schouw: in de keuken en een in de kamer. Aan beide kanten was de fuik van thuyen-holt gemaakt. Dit moest worden verwijderd en van stenen worden voorzien. Maar dat was toen in de meeste huizen nog zo. Ook de schoorsteen in de voorgevel moest worden aangepast.
In de beestenschat van 1766 werd Smeets aangeslagen voor 4 koeien, 2 bijenkorven en 63 schapen.
In 1769 kocht schepen Smeets van Joes Schrijnwerkers en Sophia Willems hun aandeel in huis, moeshof, gras- en akkerland aan het Speebeekje voor 120 pattacons. Het huis was nog belast met een kapitaal van 83 pattacons. Daarop heeft Caspar Smeets ook de wederhelft van Mijnheerkens verworven van de erfgenamen van de geestelijke heer L.F. Willems. Hij was nu de eigenaar van de herberg, terwijl zijn vrouw nog het gebruiksrecht van het buurhuis had. President-schepen Caspar Smeets stierf in december 1784. Het echtpaar Schrijnwerkers woonde in Swalmen. Gezien de getuigen bij de doop van hun kinderen, kwamen zij nog geregeld naar de herberg aan de beek. Rond 1740 was Joes Schrijnwerkers (als pachter?) in dienst van de bewoners van kasteel Hillenraedt. Toen waren de burggraaf van en tot Hoensbroeck en zijn vrouw op het doopfeest aanwezig.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.321  

Eerste  Vorige  316 317 318 319 320 321 322 323 324 325   Volgende  Laatste