Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.318  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

'T HEERKE
Eveneens aan het Schoor te Leeuwen stond het huis van Hendrick Willems uit Herkenbosch. In juli 1666 trouwde hij te Maasniel met Aleidis Kusters, alias Vogels (1638-1702), dochter van schepen Godefridus Vogels en Gerarda Kempen uit Nunhem. Van de zes kinderen noemen we enkel de zoons Willem (1673-1712) en Jan Willems (1675-1704). De andere vier zijn jong gestorven. Hun vader werd ook Hendrick Segers genoemd, maar in het dorp en daarbuiten stond hij beter bekend als 't Heerke. Dat hij zich niet altijd ook als zodanig gedroeg, mag blijken uit een proces anno 1692. Gerardt Linssen, burgemeester van de buurtschap Leeuwen, deed dhr. Johan Arensbergh uitgeleide uit de gemeente tot aan het huis van Andries Drousen aan het Speebeekje. Op de terugweg werd hij nagelopen en lastig gevallen door Hendrick Willems en Jacob Wirix, diens knecht. Eerst met schelden en toen met slaan. Mogelijk hadden ze met hem nog een oude rekening te vereffenen! De burgemeester werd daarbij o.a. met een vuyrtanghe geslagen en gestoten, en wel zodanig, dat hij geen andere uitweg meer wist dan om hulp te roepen. Zijn hulpkreten waren niet alleen in Leeuwen, maar ook aan de Broekhinne, ja tot zelfs op het Kerkeveld achter Maasniel te horen! Hendrick dreigde hem de hals af te snijden. En zulks zou ook gebeurd zijn, ware niet dat Gerardt Linssen (door eenen Hooghvoorzienighe schickinghe van den Almoegenden) door zijn zoons en knechten ontzet werd. 't Heerke werd daaropvolgend door de schepenbank veroordeeld. Om arrest op zijn goederen te ontlopen, nam hij een lening op van 33 rijksdaalders.
De knecht, Jacob Linssen, alias Wyrix, kocht in maart 1697 van Jean duBois voor 95 pattacons een schip met roef en is gaan varen als Maasschipper.
In 1675 had Hendrick Willems van de pastoor van Roermond diens tienden op
vruchten en hooi te Leeuwen in pacht genomen. Gedurende acht jaar zou hij hiervoor betalen met (bijna vier malder) rogge, gerst en spelt.

Het graan diende jaarlijks met Sint-Andries geleverd te worden op de zolder van de pastoor in schoon suyver en welgewande vruchten.

HERBERG
Hendrick bouwde zijn huis aan het Speebeekje omstreeks 1680. In het bunderboek staat hierover een aantekening. Van juffrouw Movitz kocht hij een lapje grond, ongeveer een halve morgen groot. De grond werd uit het bunderboek geschrapt omdat hij hierop een huis bouwde. Hier begon hij een herberg, die heden ten dage nog steeds naar hem "Meneerkes" wordt genoemd. Voor het eerst werd de herberg in 1682 genoemd. In dat jaar werd de gemeente in kaart gebracht. Hendryck Wuilms bracht toen het bier voor de landmeter in rekening.
Uit de leningen die hij aanging hebben we ook zijn akkerland kunnen achterhalen. Dat was bijna een halve morgen achter Helmessen. Daar had zijn zus Gertruydt haar huis met moestuin en boomgaard. Huis en hof werden in 1672 verkocht aan de koster van de kathedraal. Verder was er nog enkele keren sprake van ongeveer twee horense morgen land en grasgewas aan de Cattenbaendt. Tevens had Hendrick nog enig akkerland in pacht genomen.
Anno 1700 beleende het echtpaar Willems opnieuw zijn goederen voor 83 pattacons bij de weduwe Crompvoets te Roermond. In 1703 werd nogmaals gerept over deze lening van Hendrick Willems en "zijn eerste huisvrouw" Alitgen Vogels. Hendrick was namelijk in februari van dat jaar, kort voor zijn overlijden, hertrouwd met de weduwe Gertrudis Baeckhoven. Het huwelijk duurde nog geen twee maanden. Verder is deze lening voor de onderzoeker in zoverre belangrijk, omdat de gegevens aansluiten op een overdracht ruim een halve eeuw later.
Rond de eeuwwisseling woonde alleen zoon Jan nog thuis. Voorheen was het gezin van Jan Vogels bij de familie Willems ingetrokken. Maar in 1698 had deze zijn eigen woning in Leeuwen gevonden


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.318  

Eerste  Vorige  313 314 315 316 317 318 319 320 321 322   Volgende  Laatste