Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.320  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

WILLEM WILLEMS
Willem was in juli 1693 te Maasniel getrouwd met Maria Linssen. Beider vaders waren een jaar eerder nog met elkaar slaags geraakt. Maria was namelijk een dochter van Gerardt Linsen en Neulken Graven, pachters op Steynenhof. Toen zij in januari 1671 werd geboren, woonde het gezin in Sint-Odiliënberg.
Willem ging in Roermond wonen, waar hun zeven kinderen werden geboren. Alleen de twee jongsten werden later nog genoemd. Anno 1700 had Willem zijn ouders 50 pattacons geleend. Het ging hemzelf zeker voor de wind. Hij stierf in november 1712 achter de Luif. Ruim een jaar later hertrouwde de weduwe Willems in januari 1714 met Jeannes Richardus Buckart (=Richard Beuckers), voorzanger in de kathedraal.
Ook Petronella Cuypers was toen alweer hertrouwd met Janis Beeck, zoon van Willem van Oost uit Leeuwen. Meermalen werd toen ook melding gemaakt van schulden voor geleverd graan en bier. Het echtpaar was in 1715 nog vier jaar achterstallige pacht schuldig.

In het bunderboek van 1723 stond de herberg op naam van Janis Beeck, met de hof 106 roeden groot, en verder nog 41/2 morgen land.
Tien jaar later is Maria Linssen opnieuw weduwe. Met toestemming van haar zoon Hendrick Willems, die toen in Maastricht woonde, vermaakte zij in de zomer van 1736 aan haar jongste zoon Ludovicus Franciscus, die geestelijke wilde worden, een akker met groes en de onverdeelde helft in een huis, plaats en boomgaard aan het Speebeekje. Alles bij elkaar ter waarde van 350 pattacons. Naderhand is dit erfdeel overgegaan op de latere eigenaars van Mijnheerkens.

EEN AFGEBRANDE HUISPLAATS
Areth Aelen verkocht na het overlijden van zijn moeder het huis aan het Speebeekje met beemd en akkerland voor 310 rijksdaalders aan de toenmalige huurders, Wijnand van Tits en Maria Eva Cox.

Dat ging evenwel niet zonder problemen. Zo had het echtpaar de woning op eigen kosten laten opknappen, terwijl de familie Aelen het huis met enkele hypotheken had belast. De koop werd dan toch in augustus 1707 gesloten. Dat wil zeggen, voor slechts 60 rijksdaalders; de rest zou volgen, wanneer het huis weer vrij van schulden was.
Het echtpaar van Tits was afkomstig uit Roermond. Tussen 1699 en 1713 kregen zij zeven kinderen, welke allen gedoopt werden in de kathedrale kerk. Verder is Jan van Tits nooit op de voogdgedingen van die jaren verschenen. Hij heeft het huis op zijn beurt doorverhuurd aan Joes Geurts, alias Kotziers. Daarna werden respectievelijk Philip Stox en Houbert Janssen als bewoner genoemd. Dat duurde tot het midden van de twintiger jaren. Ook hier werd toen bier getapt: Janis Beeck klaagde in 1720 dat de bezoekers van de herberg van Houbert een pad maakten over zijn grond.
Dan sloeg Gods hand toe. Het huis ging in vlammen op. De erfgenamen van Tits verkochten in 1725 de afgebrande huisplaats met overgebleven stenen en ijzerwerk, plus de aangrenzende weide, tesamen ongeveer twee morgen groot, voor 220 pattacons aan Janis Beeck en Petronella Cuypers, herbergiers aan het Speebeekje. Volgens de meting in 1723 ruim een bunder groot! Van de koopsom bleven 120 pattacons als hypotheek op het huis staan. In 1732 klaagden de verkopers, dat het echtpaar de schulden nog steeds niet had afgelost.
Deze aankoop was een eerste aanzet tot de vereniging van beide huizen tot één geheel. In elk geval woonde hier aan het Speebeekje in die jaren alleen nog het gezin van Janis Beeck. Dat blijkt o.a. uit een schrijven van de schepenen van Maasniel uit 1733 over het onderhoud van de gemeenteputten. Janis Beeck was als enige onder de inwoners van Leeuwen hiervan uitgesloten, omdat hij er ook geen nut van had. We zien zijn vrouw nog niet de weg naar het dorp lopen om water te gaan halen, terwijl de beek zo nabij gelegen was. Eind 1734 stierf de herbergier.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.320  

Eerste  Vorige  315 316 317 318 319 320 321 322 323 324   Volgende  Laatste