Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.294  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Voorheen had hij als pachter op de Mouthagen gewoond, waarna hij in de Straat was gaan boeren.
De boerderij stond in 1636 op naam van jonker Gielis van Hafften op Overen en zijn vrouw Anna van Barlen, kleindochter van wijlen Nicolaes Spee en Maria Heysterman. In die jaren sprak men nog geregeld van de Hanenhof, verwijzend naar een van de voormalige eigenaars.
In juni 1633 maakte Jan van Helden, alias Mouthagen, die toen zijn verblijf had in het klooster der kruisheren, zijn testament. Zo begeerde hij na zijn dood begraven te worden naast zijn vrouw in de Betlehem-kapel van het kartuizerklooster aan wie hij al zijn geld en pandbrieven vermaakte. Aan zijn zuster, die hij niet met name noemde, liet hij al zijn erfgoederen na, wat deze ook zijn mochten 3). Jammer genoeg heeft hij zich in zijn laatste wilsbeschikking niet duidelijker uitgedrukt. Een nadere relatie met de boerderij werd niet gegeven.
De volgende eigenaar van de Mouthagen was Anthony Cruysancker, leraar in de rechten en burger te Roermond. Zijn dochter Agnes trouwde met jonker Caspar Otto à Closs.

HENDRICK AELEN

In 1642 werd Hendrick Mouthaegen onder de tiend pachters genoemd, halfman op de boerderij. Enkele jaren later woonde hier Claes op de Mouthagen (1646/49). Dat was Claes Joachims, die in 1648 met de halfman op Wijerhof overhoop lag 4). In 1650 en 1651 werden als doopgetuigen in Swalmen achtereenvolgens Emmel en Joes op de Muthagen ingeschreven. In 1656 was Petrus Meuwis in Muthagen op het doopfeest op Bosmanshof.
Sedert pasen 1665 woonde Hendrick Aelen, getrouwd met Neulke Nelissen, als pachter op de Mouthagen, toen nog ongeveer 107 morgen (=36 ha.) groot. Hij heeft de hof in halfwinning genomen voor de tijd van twee keer vier jaar. Op de boerderij woonde toen ook het gezin van zijn zwager Willem Nelissen. Verder was zekere Wijnandt Jeuriens bij hem in dienst als voorknecht 5).
Toen Cruysancker tijdens een reis naar Dusseldorf was gestorven, veranderden zijn erfgenamen in 1668 de halfwinning in pacht.


De Mouthagen in 1692

Aanvankelijk voor de tijd van vier jaar, maar halverwege werd de pacht beëindigd en verliet Hendrick de Mouthagen. De jaarpacht bedroeg 53 malder vruchten. Hiervan was Hendrick ongeveer 15 malder schuldig gebleven. Waar de familie zich echter het meest aan ergerde, was dat de pachter op het laatst de korenvruchten op eigen houtje en zonder voorkennis had getiend, de oogst had binnengehaald en de tiendvruchten op het veld had laten staan bederven. Ook had hij niet verhinderd, dat andermans beesten op de velden schade hadden aangericht. Al deze strubbelingen leidden tot een rechtszaak.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.294  

Eerste  Vorige  289 290 291 292 293 294 295 296 297 298   Volgende  Laatste