Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.298  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

De weduwe zou dan de geerden en staken laten bezorgen. (De boerderij was in die jaren dus nog grotendeels opgetimmerd met vakwerkmuren.) Onder voorbehoud noemen we Hendrick Linssen, van 1711 tot 1722, als halfer op de Mouthagen. Hij was getrouwd met Belle Cox van de Spick*. Daarop nam hun neef Jan Schouwenberg (1695-1744) gedurende zes jaar de pacht over. Voordien woonde hij in Melick. Hij was getrouwd met de halfersdochter Sibilla Willems (1695-1750) uit Leeuwen. Toen de pacht was afgelopen, gingen zij daar wonen in het huis dat de vrouw van haar ouders had geërfd. Jan zelf had van moeders kant grond op de Spiek verworven.

VERKOOP IN 1749

In november 1720 verkocht Rutger Anthoin à Clos zijn vierde deel, ter grootte van 24 morgen Swalmerwaarts tussen twee wegen, aan dhr. P.H.Petit 14). Drie jaar later stond dit deel van de Mouthagen evenwel op naam van burgemeester Cruysancker te Roermond. (Mogelijk had hij als naaste bloedverwant de grond beschud.) Het land ging voor en na in stukken over op meer andere personen. De tien morgen in het Asenraderveld had de overste Closs nog aangehouden om naderhand dan toch weer te verkopen.
Matthijs van Vlodorp had volgens het bunderboek van 1723 alweer 76 morgen, dat is ongeveer ½ deel, van de Mouthagen met turfbaand, houtgewas en de Peuttelinck. In 1724 kwamen de pandbrieven op naam van secretaris Baenen te staan 15).
Het landgoed was zozeer belast, dat de weduwe van Vlodrop, PetronelIa Botquin, in 1736 gedwongen was hetzelfde te koop aan te bieden. De landerijen werden toen berekend op 25 morgen zware en 44 morgen slechte grond 16). De Mouthagen ging over op de familie Baenen uit Roermond. In september 1749 verkocht zij de bouwhof voor 1050 pattacons aan Jan van Daell, getrouwd met Petronelia Geradts, en aan Mathijs Aelen, echtgenoot van Sophia Crompvoets. De boerderij, nu nog zo'n 28 bunders, was belast met een keurmede en een jaarlijkse cijns aan de vrijheer, maar verder schuldenvrij 17). Wat tot nog toe alleen aan welgestelde burgers was voorbehouden, hadden beide echtparen zich nu ook veroorloofd: het bezit van een pachthoeve.


Verdeling van de Mouthagen tussen Aelen en van Dael

Dat gebeurde in die tijd ook met Heythuysenshof aan het Gebroek aan Wullms en Verstegen, en met Bordelshof in de Straat aan Janssen en Cox. De nieuwe eigenaars van de Mouthagen bleven hun huis in het dorp aanhouden en verpachtten de bouwhof aan Gelis Aelen, oudste zoon van Thijs en sedert april 1752 getrouwd met Catharina Moors, een halfzus van Petronella Geraerdts. Verder blijkt uit bijgaande genealogie, dat Petronella een achternicht was van de nieuwe pachter.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.298  

Eerste  Vorige  293 294 295 296 297 298 299 300 301 302   Volgende  Laatste