Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.292  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

 

NOTEN:

 1. D.i.n. 551: proces Paulissen c. Thomassen;
 2. Cartularium Begijnhof fol. 30; arch. kartuizers R'mond RALM: i.n. 237-23;
 3. idem: 237-2;
 4. D.i.n. 657: gemeenterek. 1628;
 5. arch. kart. i.n. 335: Hiervan is een copie aanwezig in het arch. v.d. jezuïeten. dat wijst erop, dat het inderdaad gaat om grond die bij de Spick is gevoegd.
 6. Rens Gestae GAR: nr. 1898; D.i.n. 614: overdr. dd 24-1-1579;
 7. D.i.n. 528: rollen der processen;
 8. D.i.n. 77: keurmeden 19,41 en 42; Rens Gestae GAR: nr. 1560; Zie ook het relaas over de Muthagen.
 9. D.i.n. 447: vaarcijnzen 1705, nr. 29; D.i.n. 77: vaarcijnzen 1766, nr. 52; familie-arch. Magnee te Horn RALM: i.n. 169, erfdeling 1636;
 10. arch. parochie M'niel RALM: i.n. 10 en 11;
 11. 100 eeuwen Swalmen, blz. 121; Zie ook A.F. v. Beurden in Ned. Leeuw 1905, blz. 94/95; en Ned. Leeuw 1913, blz. 79 e.v.;
 12. archief fam. Magneete Horn i.n. 169;
 13. arch. kart.: i.n. 333;
 14. idem: i.n. 329, proces der jezuïeten, 1673; D.i.n. 550: proces Jan Thomassen c. jezuïeten, 1655;
 15. D.i.n. 528: rollen der processen, 1654;
 16. arch. jezuïeten R'mond RALM: port. 304238;
 17. idem: port 3042-26 en omslag 37; D.i.n. 571: proces Oud Manhuis c. jezuïeten, 1704;
 18. idem;
 19. D.i.n. 77: keurmede 19;
 20. D.i.n. 559: processen c. H. Coc, 1687; arch. jezuïeten: port. 3046-157; D.i.n. 570: proces 1703;

 

 1. D.i.n. 559: proces Baeckhoven c. Cox, 1687;
 2. D.i.n. 574: proces Sillen c. v.d. Heyden, 1707;
 3. D.i.n. 561: proces Thomassen c. v.d. Heyden;
 4. arch jezuïeten: port. 3042-37;
 5. idem;
 6. zie noot 22;
 7. D.i.n. 604: overdr. dd 12-3-1708;
 8. D.i.n. 560: proces Croll c. Linssen, 1688;
 9. D.i.n. 571: proces c. Jan Aelen e.a., 1704;
 10. D.i.n. 488-499: voogdged. 1742, 1744 e.v.;
 11. D.i.n. 607: overdr. dd 18-3-1738;
 12. D.i.n. 586: proces Sillen c. Schouwenberg, 1730;
 13. idem: overdr. dd 4-2-1744;
 14. D.i.n. 612: overdr. dd 18-9-1787;
 15. D.i.n. 571: proces c. G. Linssen, 1704; D.i.n. 574: proces Weyers c. Linssen, 1707;
 16. D.i.n. 604: overdr. dd 20-6-1710 en dd 68-1711; arch. motaris H.A. Milliard GAR: repert. jaar XII;
 17. D.i.n. 631: visitatie van lijken, 1743;
 18. arch. jezuïeten: port. 3042-37;
 19. idem: port. 3042-26;
 20. arch. not. Milliard: 1820-1823;
 21. arch. notaris Dirix GAR: 1833;
 22. arch. gem. M'niel GAR: i.n. 554, proces verb., 1834;
 23. arch. not. Milliard: 1813;
 24. D.i.n. 86$ tienden, 1767;
 25. D.i.n. 610: overdrachten 1775;
 26. arch. gem. M'niel: i.n. 555;
 27. idem: Kadastrale Leggers; vriendelijke informatie van Jo Stevens, Heden;
 28. zie noot 45 en 47.

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.292  

Eerste  Vorige  287 288 289 290 291 292 293 294 295 296   Volgende  Laatste