Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.431  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Coen was in februari 1675 te Roermond getrouwd met Catharina, dochter van Tilman Smeedts.
Lysbeth Vrencken hertrouwde in 1666 met Jan Geurts van Halen. Nakomelingen van Willem Rutten zijn o.a. te zoeken onder de bewoners van menige pachtboerderij in de streek, zoals kleinzoon Willem Slabbers op de Spick". Maar ook de dorpssmid* Coen van der Linden en diens zus Marie op Mijnheerkens* zijn nazaten van Heylcken en Reutgens Wylm.

TRINCKEN TISSEN
Stoffer Claessen en zijn vrouw Trincken kwamen in Roermond tot zekere welstand. Hun huwelijk werd dan wel gezegend met zes kinderen, maar de vier jongsten stierven al spoedig. Alleen de twee oudste kinderen zouden hun vader overleven. Maden Claessen trouwde met Maria Strassen en zijn zus Gertruydt Claessen trouwde met mr. Joes Aelmans. Hun moeder hertrouwde met Herman Simons. Ook hem zou ze overleven.
De boomgaard van wijlen Goerdt Maessen tegenover heyligen huysken* was voor de helft overgegaan op de na-kinderen van Heylcken Tissen. Het ander deel naast het valderen verkocht Trincken Tissen in december 1689 aan Herman Gerardts* en vrouw, die daar een huis met herberg bouwden.
Trincken liet haar kinderen bij testament uit 1691 ruim 40 morgen weide en akkerland na, een huis, erfpacht en enkele pandbrieven ter waarde van 475 pattacons. Het merendeel van de grond lag in Maasniel. Het Mussenboender aan de Eyermert, op naam van de erven Baeckhoven, was belast met een erfpacht van 1 malder en 3 vaten rogge aan de weduwe Claessens. Trincken Tiessen sleet haar levensavond in het gezin van dochter Gertruydt. Aan huishoudgeld betaalde zij daarvoor 25 pattacons.

JOOST THIJSEN
Joost van de Wijer werd, naar eigen zeggen, rond 1620 geboren als zoon van Thissen van der Heyden en Marij Maessen.

Toen de stad Roermond te lijden had onder het geweld van de Staten van Holland, zo vertelde hij verder, was zijn stiefvader Gerardt van Bree de nieuwe pachter op de boerderij. (Roermond was van 1632 tot 1637 in Staatse handen.) In 1643 stond Joist Thijsen borg voor zijn stiefvader als tiendpachter. Dat betekent, dat hij toch enkele jaren ouder was, dan hij zich naderhand herinnerde.
Een proces uit 1653 maakt duidelijk, dat Joosten van Vlodrop halfman van de kartuizers is geweest. Hij werd toen aangesproken voor een schuld wegens des clees, wincken ende haefferen. De klacht werd niet ontvankelijk verklaard. Daartegenover stond, dat Joost zelf nog het een en ander van de paters had te vorderen, wegens verrichte diensten sedert 1649. Onder andere noemde hij het verblijf van Lotharingse troepen, die vanaf november 1652 meer dan een half jaar op de Wijerhof waren gelegerd. Verder werd hij door anderen in 1655 genoemd als voormalig pachter op Eycke-Spick van luitenant van der Heyden. Daar moet hij dan slechts een korte tijd gewoond hebben. Een latere vermelding uit 1669 - tegenwordigh woonende binnen Niel - doet vermoeden, dat hij tijdelijk buiten de gemeente heeft geboerd, voordat hij in zijn huis aan de beek is gaan wonen.
In 1656 schoot Joost de vogel af. Dat jaar was hij schutterskoning van de broederschap van Sint-Urbanus. Datzelfde jaar was zijn schoonbroer Willem Rutten broedermeester van de schutterij. Joost tekende met een handmerk: een vork met lange steel.

IDTGEN EN GERTRUYDT
Joost Thijssen had uit eerste huwelijk drie of vier kinderen: Ida, Thijs, (Loeff) en Gertruydt. Alleen de geboorte van de jongste dochter in 1657 staat in het doopboek van Maasniel ingeschreven, maar de moeder werd hierbij niet vermeld. In februari 1673 hertrouwde Joost nog met Anna Essers, weduwe van wijlen Joost Hansen. Als huwelijksgetuigen hadden zij dochter Ida en haar man Coen gevraagd. Anna trad in 1676 op als doopgetuige van een kleindochter. Joost komen we als zodanig nog in 1683 tegen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.431  

Eerste  Vorige  426 427 428 429 430 431 432 433 434 435   Volgende  Laatste