Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.41  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

79. De Lang Hegge
(1636) Begrenzing van de grote kamp van de Wijer naast het kerkevoetpad van Asenray. In 1799 nog: Langheek. In 1428 lag hier "het goed tger Laeck".

80. Op de Kaenjel Akkerland aan de leigraaf (1636).

81. De Leem

82. De Kinderkamp
(1636) Vijf morgen akkerland van de Kleine Spick.

83. Cruyskamp (1645) Was keurmedig aan de Vrijheer.

84. Cnopscamp
(1420: Johan Knoups land.) Deze be-
- naming bleef ruim drie eeuwen gebezigd.

- Mouthagerveld

85. De Puttelingen
1598: die Putting, ruim 8 morgen broekbos.

- De Spick
1404: op der Specken waartoe o.a. de volgende gronden behoorden.

86. Obersveld (1636)

87. Vordelveld
1452: Vorderveldt aan de hoeve op der Specken.

88. Waeterbaend
drassige weidegrond (1636)

89. Laeck
Benaming op een kaart uit 1766.

90. Vaescamp
akker van Hasselshof in de Straat.

91. De Hellevaert
ofwel Verckensdijck. Oude toegangsweg naar Heystershof.
1421: land aan de Hellenvoert.

92. In de Helle
Tot 1704 afzonderlijke huisplaats met 2 bunder land.
Daarna boomgaard van Heystershof.

93. Aan de Schroef (1723)
Een kempke van ongeveer 2 morgen, omgeven met heg en sloot.

94. Cornelisbroek
(1636) Moerasgrond, begroeid met kreupelhout. Behoorde oorspronkelijk bij de Cornelishof en werd na 1800 bij Gasthuishof gevoegd.

95. Den Eycke
Hier lag in 1450 een boerderij met die naam. De grond werd nadien aan de boerderij in de Straat gevoegd. Rond 1800 nog zo genoemd.

96. In den Del
(1797) akker van Cornelishof

97. Aan den dicken boom
Zo genoemd op de Carte Figurative uit 1786. In 1833 nog zo genoemd.

- Maalbroek
met de Kieck-uyt en de Peerdtsdijck (1736).
Veenstrook tussen de Spick en het Asenraderveld. Anno 1766: "uytgetorfte watercoulen". De resterende weidegrond werd tot akkerland gebroken.

98. Sprunck
= poel of bron (1786)

- Het Asenraderveld

99. Op 't Maelt (1457)

100. Maeltjesveld
Kamp aan het Hambroek, 18 morgen groot.
1660: "het Mailterfeldt met sijnen opstaenden boonren, omliggende heg-hen ende aengehoorige huysplatzen".


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.41  

Eerste  Vorige  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   Volgende  Laatste