St Lucia gesticht

1

Basisschool "de Schakel" en het klooster in vroeger tijden