De verwoeste kerk van Asenray aan het einde van WO2

Asenray bij Roermond, een dorpje, dat tegen de Duitse grens aan ligt, heeft door granaatvuur, roof en plundering veel geleden. De eerst in 1932 onder architect J. Franssen gebouwde kerk, werd in den avond voor de bevrijding, die op 1 Maart viel, op twee plaatsen opgeblazen. Daardoor werd de toren volkomen verwoest en de kerk zoozeer beschadigd, dat opbouw zeer bezwaarlijk zal zijn.

Hef schilderij van de patroonheilige der kerk: O. L. Vrouw van goeden Raad, dat nog de kapel gesierd heeft, die voordien als kerk gediend had, is intact gebleven, en wel doordat het opgeborgen was in de sacristie. Orgel en uurwerk zijn totaal vernield. Het orgel was eerst in het jaar 1941 geplaatst onder toezicht van Marius Monnikendam. De kerkbanken zijn in zulk een toestand, dat er slechts een paar te herstellen zijn.

Het rectoraat Asenray werd opgericht in het jaar 1917. Eerste rector was Pastoor Peters uit Bemelen. Het werd in 1935 tot parochie verheven; eerste pastoor was pastoor Zegers, onder wiens pastoraat de kerk gebouwd is.

Bron: De verwoeste kerken van Limburg
door A. Van Rijswijck Pr
Uitgave 1946
Blz 27