Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.82  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

NAMEN NOEMEN

In de eerste helft van de 17e eeuw telde het kerspel Nyell ongeveer driehonderd mensen: boeren en hun vrouwen, meiden en knechten en kinderen; pachters en armlastigen. De grotere boeren in de gemeente waren toen o.a. Sill to Wijller, Thijs op den Wijer, Tryncken ant Maelbrueck en schepen Gordt Maessen. In die tijd waren nog niet alle familienamen ingeburgerd en konden per generatie nog veranderen. Sommige inwoners werden vermeld als: 't lang Heincken, Nelis ingen Heli en Theis der kuyper. Maar ook herkennen we al de voorouders van de families Baeckhoven, Crompvoets, Hansen en Sillen.
Willen we de lijn naar onze voorouders vanuit het heden doortrekken tot ongeveer 1600, dan stuiten we geregeld op nieuwe hindernissen. In Asenray bijvoorbeeld woonde rond 1700 zekere Godefridus Geurtsen. Zijn kinderen staan in de doopboeken vermeld onder Geurtsen, Coenen en Jansen en toch was de vader steeds dezelfde; Geurt Geurtsen, alias Geurt Coenen, alias Geurt Jansen, maar misschien toch beter bekend als Geurt opt Maelt
Onder deze namen wordt hij genoemd in een proces uit 1710.
Het heeft wel even geduurd, voordat Corst Reynders geïdentificeerd kon worden met Christiaen Baeckhoven. zoon van Reyner. Mathias en Peter Gelen waren twee broers, gedoopt als zoons van Geel. Hun nakomelingen gingen door het leven onder de naam Tijssen en Peters.
Wolter Sporen was een zoon van Peter op Gasthusshoef (1628) en zowel stamvader van de familie Sporen als Bremmers! Reeds tijdens zijn leven veranderde hij van naam. De oudste kinderen leefden verder onder de naam Spaeren of Sporen en de anderen gingen verder als Bremmers.
In 1660 werd als doopgetuige bij de familie van Oost te Leeuwen genoemd Matthea, de vrouw van pachter Petrus op Steynenhoff. Dat bleek Mathia Maessen te zijn, getrouwd met Peter Rutten.

Wanneer we dan weten, dat we eigenlijk te doen hebben met het echtpaar Peter Hansen en Methyen Rutten, dan is hun afkomst bijna voorspelbaar. Hij zou dan geboren zijn als zoon van Ruth Hansen (Ruth to Lewen, pachter in 1628) en zijn vrouw was een dochter van Maes Rutten (in 1628: Maess te Lewen). Hun nakomelingen noemden zich Hanssen. Gelis van Oost, alias Beeck, was geboortig van Swalmen. Hij verhuisde naar Leeuwen. Zijn kinderen hielden de laatste naam aan, terwijl ook in Swalmen de oorspronkelijke naam is verdwenen.

KERKREGISTERS
We hebben al gezien dat kinderen uit één gezin toch onder verschillende achternamen in de doopboeken vermeld werden. Tegen het eind van de 17e eeuw waren nog niet alle familienamen definitief gevestigd, waardoor de achternaam niet alleen per generatie verschilde. De kinderen van Goossen Ruthyens werden te pas en te onpas als een van Willems genoemd, wat alleen te verklaren is, wanneer hun vader zelf een (klein)zoon van Willem was. Simon Wijnerts van Kessel werd ook wel Simon Judas genoemd. De kinderen van Thijs Jansens en Judith Boomen moeten we in de doopboeken zoeken onder de naam Tissen en Jansen. Maar ook Maria Boomen is een dochter van dezelfde Thijs opt Heystert.
In Asenray woonde toen Heyliger Heyligers, ook wel Hans Jongbloet genoemd! Hij trouwde in 1668 met Christina Fyetz. Enkele jaren eerder trouwde Anna la Flay met Herman Segers. Soms kunnen die verschillende benamingen de onderzoeker ook een aanwijzing geven naar iemands afkomst. Jan van der Rieth, alias Lytgens woonde in Leeuwen op de Gaesheuvel. Hij was in 1683 getrouwd met Marie Coenen. Elders werd hij Jan van Besel op de Gaesheuveul genoemd.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.82  

Eerste  Vorige  77 78 79 80 81 82 83 84 85 86   Volgende  Laatste