Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.75  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

DE KERKFABRIEK
De financiën van de parochie werden beheerd door drie kerkmeesters. Zij inden de pachtgelden van het kerkeland. Volgens de meting in 1723 was dat ruim 22 morgen, gelegen in het Mouthager- en Kerkeveld. In 1686 bedroegen de inkomsten van het offergeld en de erfpachten samen 195 gulden en het jaar daarop 212 gulden, waarvan telkens het derde deel werd ontvangen aan offergaven op Sint-Laurens. De grootste uitgavepost was de aankoop van de miswijn. Dat verschilde nogal eens tussen de 17 en 39 gulden per jaar 38). De pastoor en kapelaan hadden ieder hiernaast nog hun eigen inkomsten.
Arnoldus Franciscus Stams was pastoor te Maasniel van 1733 tot zijn overlijden in december 1749. Nog in april van dat jaar was de parochieherder met de bestuurders van de gemeente overeengekomen om het kerkdak te laten repareren. Ook in het verleden was het onderhoud van het leien dak een voortdurende zorg van het kerkbestuur. Boven het koor moest het dak helemaal vernieuwd worden, evenals boven het portaal. Het afbehang moest tot aan het beenhuis hersteld worden. Dirck van Uffelt heeft het werk aangenomen voor 125 pattacons. Het werk werd eerst in juli 1750 begonnen onder het pastoraat van de nieuwe zieleherder, Joannes Everardus Roerig. De reparaties aan koor en schip werden in de gemeenterekeningen geboekt. 39)
Drie jaar later werd het kapotte kerkhorlogie door de klokkemaker Herman Beltjens vervangen door een nieuw. Ook in 1722 had de dorpssmid de klok al van nieuw ijzerwerk voorzien, terwijl de horlogiemaker Dachout het slingerwerk had geleverd 40). Het optrekken (opwinden) van het kerkhorloge was een taak van de koster, die er jaarlijks twee malder rogge voor geleverd kreeg.
In 1757 werd aan het koor verbouwd. Waarschijnlijk ging het hier om een nieuwe absis. De tekening, die hiervan gemaakt werd, is verloren gegaan. Kosten voor hout en metselwerk werden geraamd op 126 pattacons en zes schellingen. Een balk van zeven meter werd met een kruisanker aan de zijmuur van het koor bevestigd.

Plattegrond van de kerk uit 1775 (naar R. 0. B.).

In de nieuwe zijmuur kwamen twee ramen en een venster boven de deur. Het priesterkoor zelf kreeg ook een nieuwe buitenmuur 41). Deze verbouwingen kwamen ook bij de opgravingen na de oorlog weer aan het licht.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.75  

Eerste  Vorige  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79   Volgende  Laatste