Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.509  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Hij stierf in juni 1885, 87 jaar oud. De nalatenschap aan de zes erven bestond uit zijn huis met stalling, schuur, gebouw, tuin, boomgaard en bouwland te Asenray, tesamen groot 60,65 are (t.w.v. f2000,-), een akker aldaar, groot 9.20 are, en twee akkers elders in de Duip, tesamen 68.90 are. Verder nog kleederen en lijflinnen (t.w.v. f35,50) en tenslotte aan kontanten, voortkomende van verkochte roerende zaken en oogstvruchten nog f1631,-.
In 1884 werd op zijn grond een tweede huis gebouwd (p.194). Anno 1890 woonde hier het gezin Seegers met zes kinderen. Lambert Seegers was in april 1867 getrouwd met dochter Catharina ('1839). In 1915 bouwde Lambert een stal aan zijn huis. Met de bijbehorende tuin en akker alles tesamen 38.70 are (p.194 + deel van p.190).
Bij de successie in 1887 ging het overige (p.1957198) naar de jongste dochter Anna Margaretha Cox (1845-1890). Alles bij elkaar -huis, stal en sjop met tuin- ongeveer 31 are. Zij was in april 1874 getrouwd met Jan Clercx, zoon van Jan Mathijs Clercx en Cecilia Mestrom. Het echtpaar kreeg vijf kinderen.
Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde de 50-jarige Clercx in februari 1893 met de jonge Anna Christina Aelmans. De echtelieden scheelden liefst 30 jaar in leeftijd. Uit dit huwelijk werden nog eens vijf kinderen geboren. In 1901 werd de zgn. "sjop" afgebroken. Het huis met bijbehoren ging in 1912 in andere handen over.
De oudste dochter Elisabeth Cox (*1834) was in juni 1857 getrouwd met Willem Smeets van Cornelishof. Daar ging zij ook wonen.

Haar dochter Anna Catharina Smeets trouwde in september 1886 met haar achterneef Hendrik Cox, kleinzoon van Adriaan en Margaretha Cox.
(Zie onder 1.)

SLOT
Toen we in het voorjaar van 1984 de oude boerderij aan de beek wilden fotograferen, kwamen we nog net op tijd aan het Schuttekempke. Het huis werd toen door de nieuwe eigenaar afgebroken. De oude balkconstructies waren nu goed zichtbaar. Ongeveer een meter boven de grond waren brandsporen zichtbaar. Na de brand was het huis niet verder afgebroken, maar op de resten waren de muren nieuw getimmerd. De binnenmuren waren nog in vakwerk opgetrokken met vlecht- en pleisterwerk. De boerderij mat ruim 25 bij 9 meter en 7.60 meter tot aan de nok. Het dak begon op een hoogte van 3 meter. Aan de achterkant was in later jaren (1915) nog een stalletje gemetseld. De voorgevel was bedekt met grijze steen. Het woongedeelte, bestaande uit kamer, slaapkamer en keuken, bedroeg bijna 75 m2. In het verlengde daarvan lagen de stallen en de schuur. Alleen in de linker kopgevel bevond zich een (slaapkamer)raam op de verdieping.
Dit opstel is een bewerking van twee artikelen in de Jaarboeken '85 en '89 van de H.V.R.: "Het Schuttecampken te Asenray" en "Een rijke boer in Asenray".


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.509  

Eerste  Vorige  504 505 506 507 508 509 510 511 512 513   Volgende  Laatste