Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.409  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Gevieren zouden zij de huismeubels, het linnen- en wollen goed en het vee onderling verdelen. De overige erfgoederen en schulden werden onder de acht kinderen eerlijk verdeeld, o.a. zo'n vier tot vijf morgen akkerland.
Nog in 1796 woonden Andries, Gelis, Anna en Joseph Crompvoets bij hun moeder thuis. Het raedemaekers-bedrijf werd hier voortgezet. Zoon Paulus was enkele huizen verderop een eigen werkplaats begonnen. Beatrix Heerkens stierf in 1797 toen de lente in de zomer overging.
In 1786 stond het Trinckenshuis half op naam van de erven Crompvoets en de wederhelft op naam van Geurt van Daell. Een halve eeuw later geven de Kadastrale Leggers aan, dat huis en hof nieuw zijn opgedeeld tussen Jan Crompvoets en zijn zus Cornelia, getrouwd met Hendrik Janssen uit de Straat. De jonge Hendrik woonde hier voorheen reeds als knecht bij de weduwe van Dael aan de Eyermert.

KLEERMAKER
Christiaen Schiffers, van beroep kleermaker, meende in 1752 nog namens zijn voorkinderen aanspraak te kunnen maken op het halve huis van de weduwe Lysbeth Poohlen.

Uit eerste huwelijk was hij weduwnaar van Gertruydt Thomassen (1702- 1733), jongste dochter van wijlen Agatha Aelen. Lysbeth beriep zich op de overeenkomst uit 1709 met de voogden der minderjarige kinderen. Jan Aelen had toen samen met zijn vrouw dit erfdeel met de daarop rustende schuldenlast overgenomen. Huis en hof behoorden haar in volle eigendom toe en niemand kon daar aanspraak op doen gelden. De schepenbank stemde hiermee in en Christiaen Scheffers verloor het proces.
Enkele jaren later stierf hij. De inventaris- lijst van zijn huis geeft ons een blik in de schamele huishouding: wat keukengerei en serviesgoed, enkele meubels en in de stal een koe en het bed! Op de werktafel in de keuken lagen de spullen die de kleermaker voor zijn stiel gebruikte. Het huisje aan de heuvel, waar hij het laatst gewoond heeft, was afkomstig van de familie Arets. In 1723 nog op naam van de erfgenamen Beelkens Thijs (=Thijs Arets): huis en hof 19 roeden klein.
Uit zijn huwelijk met Gertruydt werd o.a. dochter Agatha geboren, zo genoemd naar haar grootmoeder. Het meisje trouwde in juli 1754 met Joes Schnieder. Haar broer Laurens was twee jaar eerder getrouwd met Christien Smeets. Hij stierf in februari 1758. Van de na-kinderen noemen we hier zoon Jan (1744-1805), evenals zijn vader voordien kleermaker van zijn stiel.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.409  

Eerste  Vorige  404 405 406 407 408 409 410 411 412 413   Volgende  Laatste