Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.407  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Paard en kar werden hem afgenomen. Pas na twee weken kreeg hij zijn paard terug en op de kar heeft hij meer dan een maand moeten wachten. En dat nog wel tijdens de zaaitijd. Geregeld heeft hij zijn knecht naar Melick gestuurd, die hij dan vaak mit heer ende weergaen heeft moeten missen op het werk. Toch kreeg hij de onkosten, volgens eigen berekening liefst 23 rijksdaalders, niet terug.

PAULUS DEN PAEP
In die dagen was Jan Aelen wederom van de partij toen enkele lieden hun ergernis (?) koelden op de soldaat Thijs Heerkens. Deze jongeman logeerde sedert een half jaar ten huize van Peter Weerens, waar hij zijn kamer tevens als werkplaats had ingericht. Dat moet dan het Trinckenshuys geweest zijn, dat Peter Weerens, alias Muntiens, had gehuurd van 1707 tot 1718. Jan Aelen, zijn zwager Jennen Hendrick (=Hendrick Reulen) en de bode Laurens Peters hadden de inboedel van Thijs' kamer vernield, omdat deze, naar hun zeggen, geregeld omgang had met lichte vrouwen op zijn logement. Hierbij zou dan ook zijn broer Paul Heerkens vaker betrokken zijn geweest. Vroeger had deze nog bij de weduwe Aelen als knecht gewoond en vooral met Barbara Aelen had hij het toen heel goed kunnen vinden, want Paulus den paep had bij haar bereyts natuerlijcke kinderen verworven. De familie kon deze smaad moeilijk verdragen. Maar ook van wijlen Eghtyen Aelen werd gezegd dat zij geregeld buytenlandts in de legers ende elders verkeerde met de soldaten. In haar huis aan Mijnheerkens* leefde zij er toen lustig op los.
De woning van Barbara Aelen stond in die tijd bekend als een publyck hoerhuys, waar zij samen met de veel jongere Hendrina, de 24-jarige dochter van wijlen Hendrick Thomassen en Agatha Aelen, alle losse ende ongebonde jonckheydt dagelijks in huis ontving. Dat was algemeen bekend. Zo werd nog in oktober 1720 zekere Peter Horck uit Roermond door een groepje inwoners in het Trinckenshuys overvallen en met een koord om het lichaam de beek in gesleurd.

Daar heeft men hem zolang mishandeld tot hij een pattacon uitgaf voor een halve ton bier. De schout stelde in de aanklacht tegen Barbara en haar nichtje, dat het niet paste, wanneer twee ongehuwde vrouwen op een dergelijke manier huis hielden met hun wulps en lichtvaardig gedrag. Zij konden ofwel bij anderen fatsoenlijk gaan inwonen en anders hadden zij te vertrekken. Barbara Aelen trouwde kort daarop met haar vrijer en de vader van haar kinderen, Paul Heerkens. Het echtpaar woonde aan de Eyermert in het Trinckenshuys met dochtertje Beatrix, geboren rond 1710. In mei 1727 werden Jan Aelen en Matthijs Heerkens als mombers aangesteld van het nog minderjarige meisje, wiens ouders toen overleden waren. Hun oude vete zullen ze ondertussen wel hebben bijgelegd.

TESTAMENT
Als voogd regelde Jan Aelen de zaken van het jonge kind, dat hij in zijn woning opnam. Het ouderlijk huis werd eerst verhuurd aan Christiaen Scheffers -getrouwd met Gertrude Thomassen, een zus van Hendrina- en vanaf 1732 aan Wolter Bremmers. Deze werd nog vergoed voor het timmeren van een muur. Ook liet Jan Aelen het huis voorzien van een nieuw dak en werden enkele muren nieuw gemetseld. Bakstenen en leem en 700 bossen schoven werden aangesleept, 200 thuyngaerden om de moeshof van een nieuw hek te voorzien, terwijl de ramen nieuw werden ingezet. In die dagen maakte Beatrix een reis naar Holland, waarheen dat ook moge zijn. In mei 1733 dicteerde Jan Aelen, ziek te bed, zijn testament. O.a. wenste hij dat een jaargetijde zou worden gesticht, bestaande uit een singende misse op zijn sterfdag. Alle goederen gingen over op zijn vrouw Elisabeth Boelen. Volgens deze wilsbeschikking kwam dus alles op naam van Liesbeth te staan. Later zou dit testament evenwel worden aangevochten. Kort daarop stierf Jan Aelen. Hij heeft zelf geen kinderen nagelaten. Zijn stiefdochter Anneke Thomassen trouwde omstreeks 1730 met Gelis Sillen (ca.1708-1794) en woonde aanvankelijk aan de Eyermert bij haar moeder in huis.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.407  

Eerste  Vorige  402 403 404 405 406 407 408 409 410 411   Volgende  Laatste