Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.406  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Een ongelukkig voorval deed zich voor op de derde pinksterdag dat jaar, een warme lentedag. Het dochtertje van Lysbeth, uit verveling of uit pesterij, smeet met verckensdreck naar Anneke Baeckhoven, die over de beek voor haar vaders huis zat. Toen heeft het meisje de kleine ondeugd bij de arm gepakt en enkele keren op den rock voor 't gat geslagen. Daarop rende de kleuter huilend door het water naar huis en is toen met een stuk hout teruggekomen. Al scheldende dreigde het kind te zullen slaan. Anna liet zich dit niet welgevallen en gaf het kind een welverdiende aframmeling.
Toen Liesbeth Reulen(!) dit vanuit haar huisdeur zag, kwam ze haar dochtertje halen. Daarbij vergreep ze zich aan de dochter van schepen Baeckhoven en sloeg haar met een stuk hout tegen het hoofd, dat het meisje verduizeld is blijven staan. En of het nog niet genoeg was, greep zij Anna bij de keel, scheurde haar jurk en duwde haar op de grond.
Trineke Gerardts, Peter Werens en Jan Coenen zaten op een holt rughwaerts naer de beecke en hadden van terzijde toegekeken. Zij hadden het allemaal zien gebeuren. Wel zeker een maand lang heeft Anna Baeckhoven in bed gelegen tussen leven en dood.

En ook daarna kon zij niet meer dan eenvoudig keukenwerk aan, waardoor haar vader de hele zomer lang een man extra heeft moeten aanstellen in de akkerwinning. Baeckhoven diende o.a. aan dokterskosten een schadeloosstelling in van wel zeker 100 pattacons! (Ongetwijfeld heeft de schepen de onkosten zo hoog opgevoerd om er zijn eigen schulden mee te kunnen betalen.)
In mei 1715 beleende Jan Aelen zijn huis en akkers voor 200 pattacons bij Petrus Luytgens, rentmeester van het Roermondse Manhuis. Ook Nelis en zijn zus Barbara belastten hun huis en akkerland voor eenzelfde bedrag. De familie Aelen kon hiermee oudere leningen aflossen. Ook de kinderen van hun broer Areth en zus Agatha waren bij deze lening betrokken. Nelis bleek toen al getrouwd te zijn met Maria de Wee. Omdat het echtpaar elders ging wonen, verkocht hij in de zomer van 1716 de helft van huis en hof en een halve morgen akkerland voor 160 pattacons aan Willem Thomassen.
Toen Jan Aelen in september 1717 op last van de burgemeester naar Melick ging om daar plaggen te steken, werd hij door de naburen aangehouden.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.406  

Eerste  Vorige  401 402 403 404 405 406 407 408 409 410   Volgende  Laatste