Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.405  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Geurt Leitgens, knecht bij de graaf van Horn,
was te Maasniel op bezoek gegaan bij zijn halfzus Sibilla Kannen, dienstmeid bij Marie Thomassen in den Bongaert. Het tweetal ging naar de herberg van de koster, waar zij twee kannen bier dronken alvorens wederom huiswaarts te keren. Onderweg werden zij aangehouden door een viertal jongemannen: Jan Aelen, Joost Thomassen, Hendrick Hoedts en Paul Heerkens. Zij bedreigden het tweetal en duwden hen naar het huis van Neulke opt Schaedtbroeck, waar de knecht naar binnen vluchtte, maar door Paul, die daar inwoonde, weer naar buiten werd gejaagd. Hendrick gaf hem er toen flink van langs en dreigde hem zelfs in de beek te zullen gooien. Noodgedwongen moesten de twee de nacht doorbrengen in het huis van Sloetmakers, omdat de jongelieden hen buiten bleven opwachten. Het viertal had met Geurt nog een oude rekening te vereffenen, zoals bleek uit hun dreigementen. Maar voor de schepenbank ontkenden zij later alles en iedereen.
In die tijd woonde Paul Heerkens uit Roermond als knecht bij de weduwe Aelen. Reeds toen had hij een oogje op de dochter des huizes: Barbara. Dat zou niet zonder gevolgen blijven.

ERFDELING
In april 1704 voelde Neulke Nelissen het einde naderen. De vrouw was ziek en maakte haar testament. Zoon Jan zou vooruit krijgen het paard, de karren, ploeg en eg en het akkergetouw, een varken, de bedstee en de wacholterketel. Nelis zou zeven pattacons uitbetaald krijgen voor een nieuw cleedt zo gauw hij uit het buitenland was teruggekeerd. Barabara erfde haar kleren en een bed met toebehoor. Gedrieën zouden ze onderling de koeien en kisten verdelen en nog 100 gulden uit haar huis. Aegje, die toen dus nog leefde, kreeg het beheer over de goederen van haar kinderen.
Uiteindelijk stierf de vrouw eind 1706. In maart daaropvolgend vond de verdeling der goederen plaats. Areth Aelen erfde het huis aan het Speebeekje met de last om de andere erfgenamen hiervan 225 pattacons te betalen.

Het Trinckenshuys aan de Eyermert met de moestuin werd gedeeld tussen Nelis en Barbara Aelen. Beiden waren toen nog ongehuwd. Bij dit erfdeel hoorde ook de grote wijnboom met de twee kersebomen en verder nog twee akkers. Jan Aelen erfde samen met de kinderen van zijn zus Aegje het Schaerbroeckskenshuys met moestuin en boomgaard daarachter en nog twee akkers.

JAN AELEN
In de herfst van dat jaar 1707 trouwde Jan Aelen met Lysbeth Poolen, de jonge weduwe van wijlen schepen Paulus Thomassen, van wie zij een dochtertje had: klein Anneke. Omdat de kinderen van Hendrick Thomassen en Agatha Aelen nog meer schulden dan goederen hadden geërfd, werd besloten dat Jan Aelen en zijn huisvrouw de wederhelft van het huis zouden overnemen met de last van 100 rijksdaalders. Dat gebeurde in september 1708. Over deze datum werd een halve eeuw later nog geruzied!
Nu Jan Aelen toch redelijk gegoed was, kon Rudolph Haenen eindelijk de vorderingen op zijn vroegere belager opeisen. Zodoende werd in februari 1709 de inboedel van diens woning geïnventariseerd. De indeling van het huis was als volgt: de stal met daarnaast een kamer, de slaapkamer en een optrekje daarachter en vervolgens de keuken. Aan vee bezat hij een zwarte merrie en een merrie-veulen, vijf koeien en een kalf en twee varkens. Verder stonden in de stal twee karren en het paardetuig. In de kamer daarnaast bevond zich o.a. de wacholterketel met de kuipen en ander toebehoor. In de slaapkamer stonden een kast, enkele kisten, een bedstee met gebloemde gordijnen en de wieg. De keuken was woonkamer tegelijk. Daar stonden twee grote kasten met borden, potten en pannen, een ronde tafel met zeven stoelen. En verder trof men hier nog ander huisraad aan. Aan de zoldering hingen vier zijden spek. Twee biertonnen stonden in de hoek. Ook werden genoemd een koperen lantaren, een strijkijzer en een wijwaterbakje. Jan Aelen liet het toch niet tot een onteigening komen en heeft de schuldpenningen uit andere middelen betaald.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.405  

Eerste  Vorige  400 401 402 403 404 405 406 407 408 409   Volgende  Laatste