Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.398  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Huisplaats van Jan Thomassen Ïn den Bongerd"

2. JAN THOMASSEN
Volgens eigen zeggen was hij in 1655 getrouwd met de weduwe Tryne Pauwels op de Spick". Na twaalf jaar was hun huwelijk gestrand. Een lijvige bundel papieren is daarvan bewaard gebleven in het archief van de schepenbank. Hoewel er geen scheiding werd uitgesproken, verliet de man de boerderij om in het dorp te gaan wonen. Vermoedelijk trok hij de eerste jaren bij zijn moeder in huis, maar na haar overlijden timmerde hij zijn eigen woning aan de Schutte Klevere. Dat is nu de Pastoor Ramakersstraat. Hij had voordien al de halve boomgaard geërfd, een mooi plekje in het dorp om opnieuw te beginnen.
Joost Thomassen, zijn broer, was in elk geval voor 1677 gestorven. Hij had zijn broers enkele verzegelde brieven (leningen) nagelaten, waar zij nu hun voordeel mee konden doen. Jan Thomassen kon enkele contanten best wel gebruiken en probeerde via het gericht een oude lening terug te vorderen.

Wijlen Maes Hansen had in de jaren 1668 en 1670 bij Joost enkele kapitalen opgenomen. Nu werd zijn nazaat Peter in de Voogdije daarvoor aangesproken. Het ging daarbij om een restschuld van 85 gulden, maar in die tijd was dat nog een aardig bedrag.
In 1682 nam Jan zelf een lening op van 200 gouden dukaten bij Geurt Kooien. Aanvankelijk meende hij het geld' slechts voor korte tijd nodig te hebben, maar naderhand had ook hij de grootste moeite zijn schulden af te lossen. Steeds vaker kwam hij in geldnood en moest arrest op zijn bezittingen gelegd worden. Daarop wist men alleen door middel van een gedwongen verkoop hem tot betaling te dwingen. Ooit moet Jan bij mekaar nog zeker tien morgen akkerland hebben gehad.
Begin 1684 stierf de 70-jarige Catharina Pauwels op de Spick. Zelf moet Jan toch ook al ver over de vijftig geweest zijn, toen hij in mei van dat jaar trouwde met de 20- jarige Marie Nelissen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.398  

Eerste  Vorige  393 394 395 396 397 398 399 400 401 402   Volgende  Laatste